Tesisatmarket | Ağustos-2022 | Sayı: 283

İnşaat Sektöründen Ortaklaşa “DepremTedbirleri” Çağrısı Dürkiye İMSAD ile Türkiye İMSAD üyesi dernekler, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde yaptıkları ortak bir açıklama ile depreme karşı alınabilecek tedbirlere dikkat çekti. Kentsel dönüşümü hızlandırmak için binaların üç gruba kategorize edilerek planlama yapılması gerektiğine vurgu yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğluı: “Binalar üç grupta kategorize edilerek; ‘kesinlikle yıkılması gerekenler’, ‘güçlendirilerek kullanılabilecekler’, ‘deprem riski olmayan binalar’ olarak tasnif edilmeli. Alan dönüşümü esas alınmalı. Ayrıca ülkemizde kentsel dönüşüm kapsamında tek uygun çözüm olarak vurgulanan ‘yıkım ve yeniden yapımın’ yanı sıra, Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi ‘güçlendirme/yenileme’ çalışmalarının da önemli bir seçenek olduğunun farkında olmalıyız. Ülkemizde bu sürecin sağlıklı bir şekilde ve hızlanarak devam etmesi, kentsel dönüşümün salt bir bina dönüşümü olarak görülmemesi, 20-30 yıl sonra tekrar dönüştürülecek yapılar değil, 100 yıllık yapılar, yaşam alanları inşa edilmesi gerekiyor. Böylesi büyük ve kapsamlı çalışmaların uçtan uca planlanmasını önemli görüyoruz. Türkiye inşaat malzemeleri sanayisini temsil eden Türkiye İMSAD olarak, deprem gibi hayati bir konuda çözüm üretmeye, sorumluluk almaya devam edeceğiz" dedi. Sivil toplum kuruluşlarının deprem tedbirlerine yönelik mesajlarından bazıları şöyle: Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği: Ülkemiz topografik yapısı ve iklim şartları sebebiyle depremler başta olmak üzere doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olunması gereken bir konumdadır. Depreme dayanaklı binalar inşa etmek ve afet odaklı kentsel dönüşümün yanı sıra bulunduğumuz ortamın ve bulunduğumuz şehrin belli bir şekilde sürdürülebilirlik kavramı içinde var olmasını da sağlamak gerekmektedir. Özellikle İstanbul gibi çok göç alan şehirlerde sürdürülebilirlik kavramı çok önemlidir. BİTÜDER - Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği: Yapıların taşıyıcı sistemlerine sızan su, korozyona, dolayısıyla taşıyıcı sistemdeki demirlerin çürümesine, zayıflamasına sebep olur. Yapılarımızı su yalıtımı ile korozyona karşı korumaya almalıyız. Su yalıtımının inşaat aşamasındaki maliyeti, toplam bina maliyetinin sadece yüzde 3’ü kadardır. Sağlıklı güvenli yapılara kavuşmak, doğru malzeme seçimi ve uygulamalarla mümkün. ÇATIDER - Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği: Yapının önemli bölümlerinden çatının dayanıklılığı, depremde hayat kurtaran bir unsur haline gelebilir. Ülkemizde milyonlarca yapıda standartlara uygun olmayan çatı bulunduğunu görüyoruz. Büyük bölümü geleneksel uygulama metotları ve malzemelerle yapılan bu çatılar, depremde oluşabilecek riskleri artırabilir. Bu nedenle deprem güvenliği için yapıların temelden çatıya her bölümünün dikkatli projelendirilmesi ve inşa edilmesi şart. ÇEDBİK - Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği: BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yapıların doğal afetlere karşı dayanıklı olmasının yanı sıra ekonomik, çevresel ve sosyal anlamda sürdürülebilir olmaları da dünyamız için büyük önem arz etmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda, binalarımızın malzeme ve yapım yönetmeliklerine uygun olması, Yeşil Bina gerekliliğiyle inşa edilmesi hem güvenli hem de konforlu bir yaşam sunar. ETMD - Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği: Yapıların elektrifikasyonu bağımsız ve yetkin kuruluşlarca kontrol edilip raporlanmalıdır. Standartları karşılayan malzeme ve cihazlar kullanılmalı, tüm tesislerde depremde elektriğin güvenli şekilde kesilmesini sağlayan ekipmanların kullanılması mecbur kılınmalıdır. Hastane, okul ve benzeri kamu binalarında, elektriği şebekeden bağımsız olarak kesintisiz sağlayacak sistemler oluşturulmalıdır. Gerektiğinde kullanılmak üzere seyyar enerji kaynakları kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır. İZODER - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği: Yapı güvenliğinde su yalıtımı vazgeçilmez bir unsurdur. Ülkemizde inşa edilecek yapıların uzun yıllar boyunca dayanıklılığını koruması için; zemin etüdünün yapılması, yapının tekniğine uygun olarak tasarlanması, iç ve dış etkenlerden yalıtım ile korunması gerekmektedir. Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği’nin doğru uygulanması ve etkin sonuçlara ulaşabilmesi için, ‘doğru malzeme’, ‘doğru detay’ ve ‘belgelendirilmiş çalışan’ üçgenin eksiksiz çalıştırılması ve denetlenmesi sağlanmalıdır. PANELDER - Yalıtımlı Panel Üreticileri Derneği: Sağlıksız kentleşme ve kaçak yapılaşmaya dur diyebilmek, güvenli yapılar üreterek depremle yaşamayı öğrenebilmek, depreme karşı önlem almamanın cinayet olduğunu hatırlatmak ve yaşanabilir kentleri birlikte yaratabilmek için inşaat sektöründeki tüm STK’ lar el ele vermelidir. Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde, çatı ve cephelerde Derneğimizin temsil ettiği iki tarafı sac kaplı, hafif sandviç panel malzemelerin kullanımı teknik olarak mümkün olan yerlerde yaygınlaştırılmalıdır. POMSAD - Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği: Su ve atık su tesisleri, yer üstü ve yer altı boru hatları, pompa istasyonları, tanklar, rezervuarlar, depolama ve arıtma tesislerinden oluşan geniş ağ özellikle depremlerde hassastır. Su sektörü, deprem hasarına ve hizmet kesintilerine karşı “en savunmasız kamu hizmetidir”. Bu sebeple, konu ile ilgili acil halk sağlığı ve yangınla mücadele planı hazırlanarak gerekli tedbirler alınmalıdır. Su ve kanalizasyon hizmetlerini sunan idareler, su ve atık su sistemlerinin “omurgası” olan boru hattı sistemlerini, üzerinde bulunan pompa ve vana tesislerini, depremin etkilerine karşı güçlendirmelidir. TİMDER - Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği: Mevcut durumda ülkemizdeki 6,7 milyon yapı riskli statüsünde bulunmaktadır ve bunlardan 1,5 milyonunun acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde ilk tercihlerden biri olan güçlendirme çalışmaları ülkemizde uzun yıllar boyunca kentsel dönüşümün gölgesinde kalmış oldu. Yıkıp yeniden yapmaya kıyasla yüzde 50 daha az maliyetli olan güçlendirme çalışmaları, güçlendirmeye uygun binalarda olası bir depremi en az hasarla atlatabilmemizi sağlayacaktır. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com AYDA BİR YAYIMLANIR • AĞUSTOS 2022 • YIL: 26 • SAYI: 283• 25 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayayin.com

AYDA BİR YAYIMLANIR • AĞUSTOS 2022 • YIL: 26 • SAYI: 283• 25 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayayin.com Yaşamın Her Alanında Uzman Fan Mühendisliği

AIRONN HAVALANDIRMA SAN. A.Ş. Çamlık Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 28A Ümraniye - Istanbul / Turkey Tel: +90 216 594 56 96 Fax: +90 216 594 57 17 E-mail: info@aironn.com.tr www.aironn.com.tr Uzman Fan Mühendisliği

Your community – live and in person! Nuremberg 11–13.10.2022 It’s finally time for the industry to come together again at the world’s leading exhibition for refrigeration with AC, ventilation and heat pump technology. Come and be part of the live event and meet experts and suppliers from around the world! Chillventa offers you the best overview of the market plus knowledge transfer at the highest professional level. Get your ticket today! Learn more: chillventa.de/join-us

Bülbül Mah. Irmak Cad. No:40 Beyoğlu/Dolapdere/İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Fax: (0212) 255 01 14 satis@frigoterm.com.tr www.frigoterm.com.tr Bülbül Mah. Irmak Cad. No: 40 Beyoğlu / Dolapdere / İstanbul Tel: (0212) 250 15 00 - 237 19 29 Faks: (0212) 255 01 14 E-mail: satis@frigoterm.com.tr Enerji Tasarruflu Fan .frigoterm.com.tr EC Versiyonlar Masterflux DC 30/15000 W THB 40/500 W AG 1200/9000 W FH 900/4500 W AE2 100/900 W AJ2 200/2400 W

6 . tesisat market 08/2022 ürünler Bina içerisi ve dışarısında kullanılmış suyun tahliyesi için döşenen borulardır. Poliolefin grubu hammaddeden imal edilmektedirler. Piyasada yaygın olarak kullanılan borular birçok menfi özellikleri olan PVC hammaddesinden üretilmektedir. Avrupa’da ve birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerekli bilincin oluşması ile poliolefin grubu hammaddeden imal edilen atıksu boruları, pvc hammaddeden imal edilen atıksu borularının yerini alacaktır. Birleştirme yöntemi contalıdır. Dizayn özel contası, çift dudaklı ve tespit çemberli olduğundan, standardın sızdırmazlık değerini %800 fazlalık ile sağlamaktadır. Ülkemizdeki resmi rakamlarla ifade edilen, binalardaki %64’lük donatı paslanması, bu ürünlerin sunmuş olduğu kalite ile aşağılara çekilecektir. Hammaddesinin özelliği sayesinde alternatif ürünlerdeki gibi kırılma görülmez. İçerisine dolgu malzemesi katılmadığından orijinal özelliklerinden taviz vermeden kullanılır. İnşaat uygulamalarında karşılaşılan fireler göz önünde bulundurularak projeye göre %5’ lik fazla alım yapılmasına gerek kalmaz. Ürüne herhangi bir durumda uygulanan kuvvet kalktığında, kırılmayıp sahip olduğu hafıza ile eski şekline tekrar döner. Zemin çakıllı olduğu durumlarda toprak ve trafik yükü nedeniyle boru çatlamaz ve kırılmaz. DemirDöküm’den ExaControl Select DemirDöküm,kolay kombi kontrolüyle birlikte yüksek enerji verimliliğini tek bir cihazda buluşturdu. Oda termostatı alanında satışa sunduğu ürünlerle kullanıcısına yeni bir deneyim vadeden DemirDöküm, ExaControl Select’i satışa sundu. Kablolu oda termostatları kategorisinde yer alan yeni ürün, kolay kullanımlı ara yüzü ve üstün özellikleri ile kış aylarını daha sıcak, doğal gaz tasarrufunu ise üst düzeyde tutacak. Maksimum tasarruf hedefiyle DemirDöküm’ün ürün gamındaki yoğuşmalı kombilerle uyumlu olarak çalışan ExaControl Select oda termostatı ile yüksek verimlilik sadece bir tuşla sunuluyor. ExaControl Select,modülasyonlu kullanımı ile ortam ihtiyacına göre yönlendirmeler yaparak kusursuz sonuca ulaşılmasında önemli bir rol oynuyor. ExaControl Select oda termostatı sayesinde kombiler, çalıştırıldığı andan istenilen ortam sıcaklığına ulaşmasına kadar geçen sürede maksimum güç harcamaya ihtiyaç duymuyor. Bu sayede kombiyi hem açma hem de kapama esnasında harcanan enerjiden tasarruf sağlanıyor. Enerjinin akıllı kullanımı kombilerin daha uzun ömürlü olmasında etkili oluyor. ExaControl Select, kullanıcı dostu LCD ekranıyla kombi ayarlarının kolayca yapılmasını sağlıyor. Basit ve net kurulum menüsü kombi seçeneklerini tek tuşla sunuyor. En ideal ısı konforunu minimum enerji tüketimi ile sağlamak amacıyla geliştirilen ürün, DemirDöküm ürün gamında yer alan ademiX, vintomiX, İsomix,Nitromix, Atromix kombiler ile uyumlu çalışıyor. Yenilikçi vizyonunun yansımalarını ürünlerinde sunan DemirDöküm, tüketicisinin sesine kulak vererek tasarruf ve konforu bir arada sunduğu ExaControl Select oda termostatıyla yaşam alanlarına üst düzey konfor vadediyor. TM Dizayn Grup’tan Triplex Sessiz Atık Su Borusu Malzemesinin özellikleri sayesinde, içerisinden akışkan akarken, özellikle düşey hatlarda, rijit borular gibi konfor şartlarının üzerinde ses üretmez. En ince et kalınlığındaki PP boru, en kalın rijit borudan, watt cinsinden, 2,5 kat daha az ses üretir. Yangınlarda yanarken ağaç malzemelerin çıkardığı gazları çıkarır. Diğer borulardaki gibi zehirleyici gazları çıkarmaz.Patentli imal edilen stoklama kelepçesi ile verimli bir şekilde nakliye edilir. Dizayn Atıksu Ekstra borusu, bir atıksu borusundan beklenen özellikleri en üst düzeyde taşımaktadır. Dizayn Atıksu Ekstra oryante edilmiş moleküler yapısı ile; yüksek kırılmazlık değeri, yüksek sızdırmazlık değeri, yüksek halka rijitliği (eğilmeye karşı mukavemet), hammaddesi nedeni ile düşük ses üretimi, sıcaklık farklılıklarında minimum genleşme özelliklerine sahip olup, bir mühendislik harikasıdır. Üretim Özellikleri Poleolefin borular ekstrüder hattı denilen makineler grubunda üretilmektedir. Fitingleri ise enjeksiyon makinelerinde kalıp ile şekillendirilmektedir. Boruların bir tarafları muflama tekniği ile dişi şeklini alırken diğer tarafı erkek (spigot) şekline sokulur. Boru ve fitinglerin muf kısmına, içerisine tespit çemberi konulmuş contalar yerleştirilir. Borular stoklama kelepçesine, fitinglerde poşetlere yerleştirilerek sevk edilir. Üstünlükleri - Kırılmaz, standartların belirlediği darbe mukavemetini %400 fazlası ile sağlar. - Asla sızdırmaz. - Çift dudaklı contaya sahiptir. - Contanın montaj esnasında çıkmasını önleyen tespit çemberi vardır. - Kimyasallara yüksek dayanım gösterir. - Diğer atıksu borularına göre çok hafiftir. - Şantiyede fireyi önleyen, taşımayı kolaylaştıran kelepçe ile stoklanır. - Daha az ses üreterek konfor sunar. - Kolay montaj edilir. - Kısa sürede döşenebilir. - 50 yıl garantili ömre sahiptir. - Korozyon olmaz. - Mineraller ile reaksiyona girip çapı daralmaz. - Paslanıp yağmur suyunu kirletmez. - 0°C’nin altında elastik yapısı ile buzdan çatlamaz. TM

tesisat market 08/2022 . 7 Masdaf’dan Enduro Dalgıç Pompalar Çevre kirliliği yaşadığımız çağın enönemli sorunları arasında yer alıyor. Özellikle sanayileşme ve onun bir sonucu olan kentleşme nedeniyle oluşan atık suların güvenli bir şekilde transfer edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi noktasında önemli rol oynuyor. Organik atıkların yani evlerdeki banyo, tuvalet ve mutfak suyu gibi atıkların, kanalizasyon atıklarının ve endüstrilerdeki atık suların transferinde önemli rol oynayan pompa teknolojilerinin yüksek dayanım ve sızdırmazlık değeri sağlaması gerekiyor. Çünkü atık sularda bulunan lifli partiküller zaman içinde pompaların tıkanmasına ve işletim sisteminde arızalara neden olabiliyor.Ancak katı partikül geçirgenliği yüksek olan pompalar tercih edilerek, sistem güvenliği sağlanabiliyor. Atık SuTransferinde Yaşanan Sorunlara Etkili Çözüm Masdaf, yüksek verimli ve güvenlikli Enduro dalgıç pompalar ile atık su transferinde yaşanan sorunlara etkili çözümler sunuyor. Enduro dalgıç pompalar tasarım özellikleri sayesinde farklı alanlarda ve uygulamalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Özellikle çark yapıları sayesinde farklı atık suları kolaylıkla basınçlandırabiliyor. 76 mm’ye ka¬dar çıkabilen robust mil tasarımı ve güçlü yataklama elemanları sayesinde uzun yıllar zor koşullar altında çalışabiliyor. Enduro dalgıç pompanın dizaynı; pompa, motor, gövde bileşenlerinde ve motor besleme kablosunun gövdeye girdiği yerde yaşanan sıvı sızdırma problemini de ortadan kaldırıyor. Yaratıcı bir tasarıma sahip olan helisel yapıdaki salmastra kutusu ise pis su içerisinde bulunan katı parçacıkları, mekanik salmastradan uzak tutarak, mekanik salmastrayı koruyor ve uzun bir çalışma ömrü sunuyor. Pompanın donanımsal özellikleri arasında yer alan “su kaçağı elektrodu” ise mekanik salmastradan veya herhangi bir sebepten dolayı oluşabilecek kaçaklara karşı uyarıda bulunarak, erken müdahale imkânı sunuyor. Form Şirketler Grubu’ndan FesChill Soğutma Üniteleri İklimlendirme sektörünün lider firmalarından Form Şirketler Grubu’nun 57 yıllık tecrübesi ve güvencesiyle üretilen FesChill soğutma üniteleri, tesislerde soğutma kapasitesini artırırken enerji tasarrufu sağlıyor. Form Endüstri Tesisleri’nin İzmir’deki fabrikasında üretilen FesChill Üniteleri; hava soğutmalı kondenserlerin çalışmasını rahatlatırken yüzde 35’e varan enerji tasarrufu sağlamasıyla öne çıkıyor. FesChill ünitelerinin hava soğutmalı kondenserlerin önüne kolaylıkla yerleştirilebilen modüler yapıdaki evaporatif soğutma petekleri, küçük bir su sirkülasyonu pompasıyla sürekli ıslak tutuluyor. Kondenserlerin mevcut fanları, dışarıdaki sıcak havayı ıslak pedlerin üzerinden geçirerek, sıcak havayı yaş termometre sıcaklığına yaklaştırarak soğutuyor. Kondenserin soğutma performansını arttırarak enerji tüketiminin azalmasına yardımcı olan FesChill sayesinde; sistemin çalışma performansı artıyor. Sorunsuz çalışma prensibi, düşük elektrik tüketimi, bakım masrafının olmaması gibi üstün özellikleriyle de sistemin ve kompresörün ömrünü uzatırken arıza riskini de azaltıyor. FesChill ünitesi kondenserine ön soğutma yapılmadan önce ve sonra karşılaştırma değerlerine bakıldığında; kullanılan elektrik gücünün yüzde 19 azalmış; soğutma kapasitesinin yüzde 11 artmış olduğu ve Chiller’ın COP’si de yüzde 36 artış göstererek kazanç elde edildiği gözler önüne seriliyor. TM Kokuyu ve Sızıntıları Önlüyor Mekanik dayanımı yüksek olan pompalar özellikle konut, işletme ve endüstrilerdeki atık suların tahliyesinde dalgıç pompalar için sorun yaratan elastik malzemeleri, çamurlu ve katı parça içeren sıvıları tıkanma yapmadan, rahatlıkla basabiliyor. Böylece kanalizasyon sularını ve endüstrilerdeki atık suları, ortama koku yaymadan ve atık su sızdırmadan transfer ederek, biyolojik hayatı ve insan sağlığını koruyor. Kolay Bakım Avantajı Back – pull out özelliği de bulunan Enduro dalgıç pompalar, olası bir acil durum karşısında mekanik salmastranın hızlı ve kolay değiştirilmesine olanak sağlayarak, sistemde uzun süreli olarak yaşanabilecek kesintileri önlüyor. TM

8 . tesisat market 08/2022 ürünler HTA Korozyonsuz Sıcak ve Soğuk Su Sistemi HTA, basınçlı sıcak ve soğuk suyu taşımak için tasarlanmış, sistemi, bakıra karşı daha yüksek performanslı, uygun maliyetli bir alternatif haline getiren tam uyumlu borular, bağlantı parçaları ve vanalardan oluşur. HTA'nın basit ve etkili solvent kaynaklı birleştirmesi, kurulum süresini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. Hafif borular ve bağlantı parçalarının, kurulum için herhangi bir kaynak sertifikası gerekmeden sahada kullanımı kolaydır. HTA sistemi, korozyon direnci olan CPVC malzemesiyle, Legionella gibi zararlı bakterilerin ortama salınmasına neden olabilecek biyofilm oluşumu riskini büyük ölçüde azaltacak şekilde üretilmiştir. Bir bakışta HTA • HTA, sentetik bir malzeme için mümkün olan en yüksek yangın sınıflandırması olan Bs1d0 (Euroclass) olarak sınıflandırılmıştır. • HTA, korozyona karşı dayanıklıdır ve su şebekelerinin dayanıklılığını ve bütünlüğünü garanti etmeye yardımcı olur. • HTA borularının ve bağlantı parçalarının pürüzsüz iç çapı, biyofilm gelişimini azaltmaya ve zararlı bakteri üremesi için temel özelliklerden olan kireç oluşumuna direnmeye yardımcı olur. • HTA, güvenli ve sağlıklı bir su kaynağının korunmasına yardımcı olarak çeşitli zorlu termal ve kimyasal işlemlere karşı dayanıklıdır. • HTA, sürtünme kayıplarını azaltmaya ve pompa verimliliğini korumaya katkıda bulunur. • HTA, basit süreçler, basit eğitimle ve sıcak işlem çalışma iznine gerek kalmadan hızlı ve verimli bir şekilde kurulabilir. TM Arzum’dan Optima Air sayesinde fısıltı kadar sessiz çalışan Optima Air, uyku esnasında rahatsız etmez. Ortam karardığında devreye giren akıllı gece modu sayesinde de ekran parlaklığını kısarak rahat bir uyku ortamı sağlar. Rengi ve şık tasarımıyla da tüm evlerin dekoruna kolayca uyum sağlar. TM Toz ve hava kirliliğinin yanı sıra yağmur ve serinlikten dolayı sonbaharda açılamayan camlar ile birlikte evlerin havası her zaman olduğundan daha fazla kirleniyor. Kirli hava ile evlerin ve ev sahiplerinin enerjisi düşüyor. Koku, duman ve tozları filtreleyerek gün boyu temiz bir hava sağlayan Arzum’un yeni ürünü Optima Air, sonbahar aylarında da yaşam alanlarının zindelik kaynağı oluyor. Arzum’un yeni ürünü Optima Air yaydığı temiz hava ile evlerde ilkbahar havası estiriyor. Hava Kalitesini Anlık Ölçüyor, Fan Hızını Otomatik Ayarlıyor Etkili 360 derece hava temizleme sistemi ile temizlenmiş havayı odanın dört bir köşesine hızlıca ulaştıran Arzum Optima Air, ekstra büyük hava çıkışı ile güçlü hava sirkülasyonu sağlar. Yüksek temiz hava dağıtım hızına sahip Optima Air, 43 metrekareye kadar odanın her köşesini mükemmel şekilde temizler. HEPA ve aktif karbon filtreleme sistemi olan Optima Air’in, beş aşamalı filtreleme sistemi havadaki toz ve 0,3 mikron boyutuna kadar olan alerjenleri %99,9 oranında tutar; koku, duman ve polenlerin filtrelenmesine yardımcı olur. Filtrenin değişim zamanı geldiğinde ise sizi uyarır. Optima Air’da yer alan sensörler odadaki hava kalitesini anlık olarak ölçerek, fan hızını otomatik olarak ayarlar. Odadaki hava kalitesini Optima Air’in ekranı üzerinden gerçek zamanlı takip edilebilir. Uyku moduna getirildiğinde güçlü motoru

10 . tesisat market 08/2022 ürünler Termo Teknik’ten Silüet Serisi Soğuk ve uzun kış mevsimi ile tanınan Sarıkamış’ta hayata geçen “Sarpino Mountain Otel” ve Bolu’da yapımına devam edilen “Das İstanbul” projelerinde yüksek ısıl verimli, 15 yıl garantili Termo Teknik Silüet Serisi panel radyatörler kullanılıyor. Avrupa’nın en büyük ısı sistemleri tedarikçileri arasında yer alan Termo Teknik’in Çorlu’da bulunan Dünyanın en büyük radyatör fabrikasında, ileri teknoloji ve çelik sac kullanılarak üretilen Silüet Serisi radyatörler kış aylarının uzun ve soğuk olduğu illerde yer alan projelerin tercihi oluyor. İstanbul’da Quasar, NEF 13, Nuhoğlu Fikirtepe; Ankara’da Duru Beytepe gibi çok sayıda prestijli projede kullanılan, ülkemizin zorlu kış coğrafyalarında; Erzurum, Bingöl, Şırnak gibi illerde hayata geçen özel ve kamu projelerinde özellikle tercih edilen Termo Teknik Silüet Serisi radyatörler, son olarak Sarıkamış ve Bolu’da yapımına devam edilen iki önemli projede ısınma konforuna katkı sağlayacak. Sarpino Mountain Otel Türkiye’nin ve bölgenin gözde kış turizmi merkezi Kars Sarıkamış’ta yapımına başlanan,10 bin m2’lik kapalı alana ve 125 odaya sahip olacak “Sarpino Mountain Otel”de, 15 yıl garantiye, yüksek ısıl verimliliğe ve şık görünüme sahip olan Termo Teknik Silüet Serisi radyatörler tercih edildi. Sarıkamış’ın turizmine güç katacak olan otele sıcak ve şık bir atmosfer sağlayacak Silüet Serisi, dekoratif renkleri ve farklı mekanlara uygun ölçüleri ile de beğenilerek kullanılıyor. Bolu Das İstanbul Uzun ve sert kışı ile tanınan Bolu’da yapımına devam edilen “Das İstanbul” Projesi’nde de Silüet Serisi radyatörler tercih edildi. Bolu’da yeni bir yaşam şekli geliştirmeye aday olan, Astra İnşaat tarafından inşa edilen Das İstanbul’da kaliteli malzeme ile inşa edilen, gelişmiş teknoloji ile donatılan, 145 ile 201 m2 arası büyüklüğe sahip konforlu daireler, sosyal alanlar, çocuk parkı, bağımsız garajlar, akıllı ev sistemi, yüksek güvenlik gibi özellikler bulunuyor. Silüet Serisi TermoTeknik’in Çorlu’da bulunan fabrikasında üretilen ve 50’yi aşkın ülkeye ihraç edilen Silüet Serisi radyatörler uzunu süre sorunsuz ısınmak ve bulunduğu mekana şıklık katmak isteyenlere beyaz ve antrasit renklerde dört farklı seçenek sunuyor. Robot teknolojisi ile üretilen Silüet Serisi, dikkat çeken yenilikçi tasarımın yanında yüksek ısıl verimliliğe ve sağlamlığa sahip bulunuyor. Maksimum çalışma basıncı 10 bar olan panel radyatörler 13 bar basınç testine tabi tutuluyor. Avrupa’nın tercihi olan benzersiz üst ızgara sadece Silüet Serisi’nde standart olarak bulunuyor. Silüet Serisi kalitesinin bir göstergesi olarak 15 yıllık garanti belgesi ile birlikte standart olarak sunuluyor. Farklı Modeller Tasarımı ile kullanıcıların ince zevkine; sağlamlığı, yüksek ısıl verimliliği ve 15 yıl garantisi ile de bütçesine hitap eden Silüet Serisi radyatörler, farklı iki renk ve dekorasyon tarzlarına sahip modelleri ile mekanların şıklığına katkı sunuyor. Mekanların büyüklüğüne uygun boyutları ve tesisata kolay bağlanan yapısı ile dikkat çeken Silüet Serisi yaşadığı ortama renk ve estetik katmak isteyenlerin önde gelen tercihi oluyor. Silüet Serisi’nin, Minima, Style,Vertica ve Latida modelleri bulunuyor. Minima, düz ve çizgisiz görünümüyle sadelik ve uyumun seçkin örneğini sunuyor. Parlak ön yüzeyi ile kullanıldıkları mekân ile bütünleşen radyatörler, dekorasyonda minimalizmi tercih edenlerin seçeneği oluyor. Style ve Latida ise yatay çizgili pürüzsüz yüzeyleri ile iç mekanların görünümünü zenginleştirmek isteyenlere farklı ebat ve boyutlarda çok sayıda seçenek sunuyor. Mekânın yapısı dikey ve çizgili radyatör gerektirdiğinde Vertica, bulunduğu ortama dinamizm katan eşsiz yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Silüet serisi radyatörler taşıdıkları özellikler sayesinde,marka ve tasarım sahibi projelerin ve kalite tutkunu bireysel kullanıcıların beğenisini kazanıyor. TM

tesisat market 08/2022 . 11 Sterilizasyon ve Raporlama Tek Cihazda Noor Technologies kendi bünyesinde geliştirdiği mobil uygulama ile cihaz kullanıcılarına ortamdaki hava kalitesini ölçme ve raporlama fırsatı da sunuyor. Temelinde fotokatalitik filtreler bulunan UV-C sterilizasyon cihazları zararlı mikroorganizmaları nötralize ederek iç havanın kalitesini arttırıyor. Fotokatalitik filtre ile aynı zamanda ortamda bulunan kötü kokuları da yok eden cihazlar, desteklendiği ön, hepa, aktif karbon filtresi sayesinde toz ve alerjen maddelerin ortamdan temizlenmesini de sağlıyor. Cihaz kullanıcıları, Google Play ve IOS AppStore’dan kolaylıkla indirebileceği mobil uygulama tarafından aktarılan kolay grafikler sayesinde ortamın hava kalitesini takip edebiliyorlar.Noor teknolojileri, Ev, ofis, okul, mağaza gibi tüm kapalı mekanlarda her alana ve ihtiyaca yanıt vermek üzere üretiliyor. TM Bilimsel çalışmalarını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve dünyanın en iyi üç tasarım üniversitesinden biri olan Polimi Design Milano iş birliğinde yürüten Noor Technologies, UV-C teknolojisinden yararlanarak ortamlardaki zararlı mikroorganizmaların ve kötü kokuların ortadan kaldırılması teknolojisinin patentini aldı. Noor Technologies, sterilizasyon işlemleri için geliştirilen bir teknoloji olan ultraviyole (UV) ışık yayan LED’ lerin geleceği üzerine çalışmalarına İtalya, Fransa ve Türkiye’de devam ediyor. UV-C Lambaları En Etkili Sterilizasyon Yöntemlerinden Biri Ultraviyole ışınlamanın (özellikle UV-C) en etkili antiviral stratejilerden biri olarak araştırmacıların dikkatini çekmesinin üzerine, UV-C radyasyonu yayan derin UV LED'lerin bakteriyel, viral ve protozoal patojenlerin yapılarını nötralize etmede etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda kanıtlanmıştı. UV ışığının bakteriler, mantarlar, mayalar ve virüsler dahil olmak üzere çok çeşitli zararlı mikroorganizmaları yok edebildiği araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştı. Noor Technologies, uluslararası üniversitelerle iş birliği içerisinde yaptığı çalışmalarda, patojenleri inaktive etmek için çeşitli dalga boylarındaki UV-C LED sistemlerini inceleyerek olumlu sonuçlar elde etti. Bu çalışmalar, 255 nm, 265 nm, 269 nm, 275 nm, 280 nm'de veya nispeten dar bant genişliklerinde (toplam nominal genişlik, maksimumun yarısında, FWHM, 10-12 nm) yayılan antiseptik UV-C LED ışınımının etkinliğini gösterdi. Çalışmalar, özellikle 265nm ve 280nm dalga boylarında mükemmel sonuçlar elde etti. Noor Technologies, araştırma süreçlerinin ardından bu sistemin patentini almıştı. Bakteriyel ve viral organizmaların genetik (nükleik asit) ve protein (amino asit) bölgelerini hedeflemek için kombine iki dalga boylu bir sistem kullanmanın önemi yapılan araştırmalar sonucunda belgelendirildi. Bu verilere dayanarak, 265nm ve 280nm'lik iki farklı dalga boyuna sahip bir UV-C ışık kaynağı ile birlikte kullanılmasının, antiseptik kapasitesini artırdığı ve şimdiye kadarki en etkili kombinasyon olduğu bilimsel veriler ile kanıtlandı ve bu bir Noor Technologies buluşu olarak kayıtlara geçti. Sterilizasyonda UV LED'lerin kullanılmasının ana avantajlarından birinin, patojenlerin etkisizleştirilmesini optimize etmek için farklı dalga boylarını birleştirmenin mümkün olması olduğunu açıklayan Noor Technologies, ayrıca bu yöntemin daha düşük enerji tüketimi ve daha yüksek verimlilik sunduğunu belirtiyor. UV-C ışınları mikropların genetik materyalini (DNA/RNA) parçalayabiliyor. Ayrıca viral inaktivasyonu söz konusu olduğunda UV-C teknolojisi, daha geniş virüs inaktivasyonunu daha yönetilebilir maliyetler ve pratiklik gibi sayısız fayda ile birlikte sunuyor. Günümüzde UV-C ışığı su dezenfeksiyonu, gıda sterilizasyonu ve yüzey dekontaminasyonu gibi birçok farklı uygulamada da kullanılıyor. Noor Technologies’in UV-C Sterilizasyonu Yöntemi Patent Aldı

12 . tesisat market 08/2022 ürünler Aironn’dan Aksiyal Duman Egzoz Fanları Aironn Ar-Ge Grubunun bir çalışması olan ve faydalı model patentine sahip Kendinden Susturuculu Aksiyal Duman Egzoz Fanları, kompakt ve estetik yapısının yanı sıra gürültü seviyesinin düşürülmesine yardımcı oluyor. Klasik aksiyal fanlarda gürültünün izole edilmesi için, tek cidarlı fan gövdesine ek olarak susturucu gövdesi bağlanmaktadır. Aironn’un kendinden susturuculu fanlarında ise fan gövdesi aynı zamanda bir susturucu yapısında olduğu için aksiyal fanlara göre daha düşük gürültü düzeyi elde edilmektedir. Bununla birlikte görünüş olarak daha estetiktir, boyut olarak da daha kompakt yapıdadır. AIR-AU Serisi Kendinden Susturuculu Aksiyal Duman Egzoz Fanları, otopark, tünel kazı, atrium, koridor, depo havalandırma gibi sistemlerde kirli havayı ve yangın dumanını egzoz etme amacıyla kullanılır. Aironn Kendinden Susturuculu Aksiyal Duman Egzoz serisi fanları EN 12101-3 uygun, 300 °C–2 saat ve 400 °C-2 saat yangın dayanım sertifikalarına sahiptir. 400 mm- 1250 mm çap aralığına sahip serinin ayarlanabilir kanat açısı, geniş bir performans aralığı sunarken aynı zamanda istenilen debiyi hassas şekilde sağlamaktadır. Bu seri fanların performansları AMCA 21016 standardına uygun şekilde test edilmiştir. Kendinden Susturuculu Aksiyal Duman Egzoz Fanları, kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Manuel veya otomasyon ile kullanımı mümkündür. Manuel Kullanım Manuel seçenekte; cihaz pako şalter veya sigortadan çalıştırmak suretiyle kullanılabilir. Ürün modeline göre; elektrik enerjisi ile ürün üzerindeki buat kutusu bağlantısının arasına pako şalter veya sigorta bağlanarak 0-1 anahtar mantığıyla kolay ve güvenli bir kullanım mümkündür. Otomasyon ile Kullanım: Cihazı bir PLC ile kontrol etmek mümkündür. Bu uygulama, cihazın kullanılacağı projeye göre değişkenlik gösterebilir. Sensörlerden faydalanılarak, zamanlayıcı, wireless modülü, nesnelerin interneti kullanılarak, cihazı verimli bir şekilde çalıştırmak mümkündür. Bu uygulama seçilirse, bakım esnasında ihtiyaç olacağından harici olarak “Manuel kullanım”metodunun da eklenmesi tavsiye edilir. TM konusunda ise benzerlerinden ayrışıyor. LCD gösterge, akıllı defrost özelliği, sessiz çalışma modu ile çevre ve iç sıcaklık değerlerine göre çalışan otomatik mod seçeneği de kullanım konusunda kolaylık sağlıyor. Cihazın 3 dakika koruma fonksiyonu, kompresör ömrünü uzatırken, sahip olduğu estetik tasarımı ise mekanın aurasıyla olan uyumunu günün her anında yansıtmayı başarıyor. TM E.C.A., inverter donanımlarıyla soğutma kalitesini üst düzeye çıkarırken işletme maliyetlerini de hafifleterek tasarruf sağlıyor. Kaset ve salon tipi alternatiflerine sahip hafif ticari klimaların çevreye zarar vermeyen R32 gazlı model seçenekleri ile desteklenmesi ise verim ve sürdürülebilirliği öne çıkarıyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen hava sıcaklıkları etkisini devam ettirirken sağlıklı ve ekonomik iklimlendirme ihtiyacı, işletmeler için de büyük önem arz ediyor. Geniş alana yayılan işletmelerde daha sağlıklı ve verimli iklimlendirmeyi hafif ticari klimalar ile mümkün kılan E.C.A., yaz mevsimini serin kılıyor. Kaset ve salon tipi olmak üzere kullanıcısına 2 farklı seçenekle sunulan hafif ticari klimalar, bünyesinde yer alan R32 gazıyla da doğayı koruyan iklimlendirme yapıyor. Hafif ticari klimaların tümü full DC inverter teknolojisini içeriyor. 18.000-24.000-36.000-48.000 BTU/h kapasite seçenekleriyle sunulan kaset tipi klimalar, iklimlendirme yaptığı alana 4 yönlü hava akışı sağlıyor. Kompakt tasarımıyla geniş alanlarda üstün performans gösteren kaset tipi klimalar; 24 saat/haftalık zaman ayarı, akıllı kanat yönlendirmesi, çevre ve iç sıcaklık değerlerine göre çalışan otomatik mod seçeneği gibi özellikleriyle de konfor vadediyor.Havadaki toz ve partiküllere karşı özel filtre sistemiyle önlem alan cihaz, sağlıklı çözüm sunarken sessiz çalışma moduyla da kapalı ortamlardaki gürültü problemine çözüm üretiyor. Uzun Kompresör Ömrü E.C.A. salon tipi klimalar, 48.000-60.000 BTU/h kapasite seçenekleriyle kullanıcısına sunulurken 48.000 BTU/h kapasiteli üründe monofaze ve trifaze güç alternatifleri bulunuyor. Cihazın 3D sağ-sol hava akışı, bulunduğu ortamı ideal koşullarda iklimlendirmede E.C.A.’dan Hafif Ticari Klimalar

tesisat market 08/2022 . 13 Çukurova Isı’dan Master Flash Çukurova Isı, binalarda su ve gaz sızdırmazlığı sağlayan “Master Flash Çatı Çıkış Sızdırmazlık Elemanı”yla yapıları dış etkenlere karşı koruyarak, güvenli yaşam alanları sunuyor. Amerikan “Aztec Washer Company” firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Çukurova Isı, “Master Flash çatı çıkış sızdırmazlık elemanı” ile bina çatılarında ki boru, tel, kablo, profil gibi malzemelerin montajında yüksek sızdırmazlık sağlıyor Yapıları Dış Etkenlere Karşı Koruyor Binaların ve endüstriyel tesislerin; ısıtmasoğutma ventleri ve çıkış ekipmanlarında, elektrik kablosu giriş noktalarında, güneş enerjisi kolektörü borularında, TV antenlerinde, kat içinden geçen boru ve direklerde ve paratonerlerde kullanılan “Master Flash çatı çıkış sızdırmazlık elemanı”, yapıları, su ve gaz sızıntılarına karşı koruyor. Böylece hem yapının hem de yapı içi yaşam koşullarının güvenliğini sağlayan çözümler sunuyor. Her Yüzeye Kolayca Uyum Sağlıyor Binalar ve endüstriyel tesisler için uygun fiziksel ortamı sağlayan “Master Flash çatı çıkış sızdırmazlık elemanı” özel dizayn edilmiş körük ve bükülebilir taban yapısı sayesinde her türlü yüzey biçimine ve çatı eğimine kolayca uyum sağlıyor. Master Flash, içinden 3 mm’lik bir kablo geçecek kadar küçük bir kesitten başlayarak, 724 mm’lik bir baca veya boru geçecek keside kadar 11 farklı boyutta üretiliyor. Sızdırmazlığı Garanti Ediyor Silikon veya EPDM malzemesinden imal edilen Master Flash, ozon ve ultraviyole ışınlarından etkilemeden dış ortam şartlarında uzun yıllar kullanım imkânı sunuyor. Tabanı, esnekliği sağlayan ve korozyona karşı koyan uzun ömürlü alüminyum alaşımdan yapılan “Master Flash çatı çıkış sızdırmazlık elemanı” tabanla, uygulama yüzeyi arasına yerleştirilen silikon yardımıyla sızdırmazlığı garanti ediyor. Standart EPDM malzemeden imal edilen modeller, -55 °C’ dan +135°C’ a kadar, silikondan imal edilen modeller ise -74 °C’ dan +260 °C’a kadar ekstrem koşullarda kullanılabiliyor. TM Geçtiğimiz günlerde 15. yılını kutlayan General Life, genç ve girişimci bir firma olmanın getirdiği enerjiyle gerçekleştirdiği ar&ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan TPI yapay zeka teknolojili oda termostatı serilerini sektöre sunmaya hazırlanıyor. On/Off oda termostatları, genel işlevleri gereği evinizin sıcaklığını ölçerek ortam sıcaklığı istenilen sıcaklık değerinin altına indiğinde kombiyi açar, istenilen sıcaklık değerinin üstüne çıktığında ise kapatır. Böylelikle kombinin sürekli olarak çalışmasını engelleyerek evi istenilen sıcaklık değerinde sabit tutar. Geliştirilen yeni seri General Life ürünlerinde bulunan gelişmiş TPI yapay zekâ teknolojisi sayesinde ise oda termostatı bulunduğu ortamın sıcaklık değişimine uyum sağlar. Bulunduğu ortamın genel sıcaklık haritasını çıkararak istenilen oda sıcaklığına ne zaman ulaştığını ve bu sıcaklığın nasıl korunduğunu öğrenir. Bu bilgilerden hareketle kombinin ne kadar süre boyunca çalışması gerektiğinin hesaplamasını yaparak On/Off oda termostatlarına göre daha yüksek tasarruf ve konfor sağlar. Farklı Ürün Seçenekleri Geliştirilen TPI yapay zeka teknolojili yeni seri ürünlerin kablolu, kablosuz veya akıllı; programlı veya programsız; siyah veya beyaz gibi farklı seçenekleri bulunuyor. Böylece kullanılacak oda termostatının seçimini, kişisel zevklere, bütçeye ve kullanım alışkanlıklarına göre yapmak mümkün hale geliyor. Daha Yaşanabilir Bir Dünya Ürünlerinin sağladığı enerji tasarrufu ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hizmet veren General Life firması yeni seri ürünlerinde bulunan TPI özelliği ile bunu bir adım daha ileri taşımayı hedefliyor. TM General Life’dan Yeni Seri Oda Termostatları

14 . tesisat market 08/2022 ürünler Daikin’den Altherma 3M Daikin Altherma 3MÖzellikleri • Sadece ısıtma için mevcuttur ve tersinir çalışabilir • Boyutlar (YxGxD): 770x1.250x362 mm • A+++ enerji etiketi performansına kadar (alan ısıtma) • A+ enerji etiketi performansına kadar (Daikin kullanım sıcak suyu boyleri ve termal depolarla) • Bulut sistemlere hazır • -25°C dış sıcaklığa kadar çalışma • Isı pompası modunda 55°C'ye -15°C'lik LWT yer alan ürünler tüm ülkelerde mevcut olmayabilir. TM Daikin Europe, daha küçük evler için tasarlanan, küçük kapasitelerde yeni Daikin Altherma 3M ısı pompasını piyasaya sürdü. Daha önce 9 kW ile 16 kW arasında değişen sınıflarda piyasaya sürülen ısı pompası, şimdi üç küçük sınıfta (4-6-8 kW) mevcut. Kompaktlığı, fonksiyonel tasarımı ve güçlendirilmiş performansı sayesinde daha küçük konutlar için kullanıma mükemmel şekilde uygundur. Daikin Altherma 3M, ısıtma, soğutma ve sıcak su sağlayan bir R-32 havadan suya monoblok ısı pompasıdır. Daikin Europe Isıtma ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Patrick Crombez: “Daikin'da amacımız Avrupa'daki her eve bir ısı pompası kurmak. Daikin Altherma 3 M'miz yalnızca büyük kapasitelerde yola çıktı ve o zamanlar daha büyük evler için bir R-32 monoblok ısı pompasını piyasaya ilk sürenler arasındayız. Şimdi, daha küçük evler için de kullanılabilen Daikin Altherma 3M’in de katılmasıyla,ne kadar büyük veya küçük olursa olsun her Avrupa evine uyan bir dizi ısı pompasıyla eksiksiz bir R-32 monoblok serisi sunuyoruz" dedi. Kompakt ve monoblok yapısı,minimal boyutları sayesinde daha küçük konutlar için oldukça elverişlidir. Bu ünite, tüm hidrolik bileşenlerin yanı sıra kablolama merkezini ve isteğe bağlı yedek bir ısıtıcıyı içerir.Bu nedenle herhangi bir pencerenin altına kolayca sığabilir ve iç ünite olmadığı için alanın sınırlı olduğu evler için idealdir. Tasarım açısından Daikin Altherma 3 M'ye ayrıca yatay çizgilerden oluşan ve fanı gizleyen beyaz bir ön ızgara panel ile bir geliştirme yapıldı. İçeride, döner anahtar kutusu; ünitenin kurulum ve devreye alınması işini kolaylaştırır. Yeni Daikin Altherma 3 M, mevcut modelin yerini alıyor, 5 kW ve 7 kW kapasitelerde ve R-410A soğutucu akışkan ile çalışıyor. R-32 ile donatılan yeni monoblok ünite, yenilenebilir ısıtma çözümlerine büyük ihtiyaç duyulan enerji geçişini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Isı pompasının çevresel etkisini %70 oranında azaltıyor. Baymak’tan BH 14 Şofben Baymak’ın Ar-Ge çalışmalarını tamamlayıp pazara sunmaya hazırlandığı yeni BH 14 “hermetik şofben”, enerji yönetmeliğine uygun Low NOx teknolojili ve üstün emniyet sistemleriyle donatıldı.Merkezi sistemle ısınan mekanların acil su ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan bu yeni model; dakikada 14 lt sıcak su kapasitesiyle tasarruf ve yüksek verimi birlikte sunuyor. Doğal gazınmerkezi sistemle kullanıldığı mekanlarda acil sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere Baymak tarafından pazara sunulan hermetik şofbenlerin yeni modeli, tüketici beklentilerini üst düzeyde karşılayacak teknik özelliklerle donatıldı. Pazara sunulduğu ilk günden itibaren kendini kanıtlamış BH12modelinin ardından geliştirilen BH 14 modeli, yüksek kapasiteli suya ihtiyaç duyanların ilk tercihi olacak. En zorlu şartlarda bile uzun yıllar boyunca kusursuz performans gösteren ve Avrupalı eşanjörü ile ısıyı en doğru şekilde ileten Baymak şofbenler, enerji verimliliği yönetmeliğine göre XXL kullanım suyu profili ve A sınıfı enerji tüketimi avantajlarıyla konforu yüksek tasarrufla birlikte sunuyor. DüşükVoltajlarda Bile Çalışabiliyor Baymak şofbenler, geniş alev modülasyonu sayesinde düşük debilerde bile tüketici ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebiliyor.Ayrıca tamdonanımlı elektronik ateşleme sistemi sayesinde de güvenli kullanım sağlanırken, yüksek konfor için cihaza entegre edilen akış sensörü, sıcak su tüketiminin her anındaki debi değerini sayısal veriye çeviriyor. Elektronik karta bilgi gönderen bu sistemle alev boyunun anlık olarak ayarlanması sağlanıyor. Böylece kesintisiz ve dengeli sıcak su talebi karşılanıyor. Herhangi bir arıza durumunda ise uyarı sistemi LCD ekran üzerinde hata kodunu göstererek kullanıcıyı uyarıyor.Düşük voltaj gerilimlerinde bile (min. 170 V) tüm fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine getirecek şekilde tasarlanan yeni model, voltaj dalgalanması yaşanan bölgelerde güvenle kullanım fırsatı veriyor. Kullanıcılara Üst DüzeyGüvenlik Sunuyor Baca tıkanmasına karşı emniyet sistemi, ısı emniyet termostatı, elektronik modülasyonlu gaz valfi ve iyonizasyonlu alev kontrol sistemi teknolojisiyle sıcak su konforunu kullanıcılarına güvenle sunan Baymak hermetik şofben,kompakt boyutları ve 4 metreye kadar dikey ve yatay baca imkanıyla da montaj kolaylığı sağlıyor. Şofben eşanjörü üzerinde olan özel tasarımNTC sensörü ile donma koruma fonksiyonu yerine getirilirken aynı zamanda dışarıdan ilave bir bağlantı ekipmanına ihtiyaç duyulmadan güneş kollektörü solar sistemi ile entegre çalışabiliyor. Yeni BH14 Baymak şofbenler,48 db gibi oldukça düşük ses seviyesi, yeni nesil ekran ve kullanıcı arayüzüyle rakipsizliğini sürdürüyor. TM

tesisat market 08/2022 . 15 Hifyber’den Nanofiber Filtre Medyası Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID – 19 salgını, toplu yaşam alanlarının iç hava kalitesine olan ilgiyi artırdı. Gittiğimiz ve konakladığımız mekânların iç hava kalitesini sorgulamaya başladık. Özelikle tatil ve seyahat amacıyla konakladığımız otellerin “Güvenli Turizm Sertifikası”na sahip olması ve iç mekân hava kalitesinin yüzde yüz taze havalı klima sistemleri ile korunması öncelikli tercih kriterlerimiz arasında yer almaya başladı. Bireylerin Yüzde 77’si İçin Hava Kalitesi Önemli Kriter Amerikan çevre kuruluşu olan Carbon Lighthouse tarafından yakın zaman önce yapılan bir ankete göre; otel tercihi yapan bireylerin yüzde 77’si otelin hava kalitesini göz önünde bulunduruyor. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 52'si daha iyi hava kalitesine sahip bir otelde kalmak için daha fazla ödeme yapmaya razı oluyor. Peki otellerin iç mekân hava kalitesini sağlamak için neler yapmak gerekiyor? Bulaş Riskleri Yüzde 90’lara Varan Oranlarda Azaltılabilir Otellerde iç mekân hava kalitesini sağlayabilmek için dikkat edilmesi gereken ana bileşenler; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri oluyor. Kaliteli iç mekân hava kalitesi için klima sistemlerinde kullanılan filtrelerin yüksek performanslı, antibakteriyel-antiviral özellikte nanofiber kaplı olması gerekiyor. Çünkü iç mekânda havada asılı kalan bakteri ve virüsler, klima sistemleri tarafından emilerek, dışarı atılıyor. Dışarıdan alınan temiz ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesi sağlanıyor. Böylece iç mekan havasından kaynaklı olarak oluşabilecek bulaş riskleri yüzde 90’lara varan oranlarda azaltılmış oluyor. Çözüm: Hifyber Nanofiber Filtre Medyası Otellerde havada asılı kalan bakteri ve virüslerin solunum yoluyla enfeksiyon riskini artırdığını belirten Hifyber Genel Müdürü Ahmet Özbecetek, iklimlendirme sistemlerinde kullanılan filtrelerin yüksek verimlilikte partikül tutma özelliğine sahip olması gerektiğini belirtti. Özbecetek, sözlerine şöyle devam etti: “Nefes verme, konuşma, öksürme, hapşırma gibi eylemler sırasında oluşan 1-4 mikrometre aralığında olan çok sayıda su damlası (aerosol), küçük boyutları nedeniyle havada saatlerce asılı kalarak, iç mekândaki havayı filtreleyen; ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri ile mahale taşınabiliyor.Otellerde havada asılı kalan; bakterilerin, mantarların, küflerin, virüslerin ve bioaerosollerin, solunum yoluyla enfeksiyon riskini artırmaması için HVAC sistemlerinde kullanılan filtrelerin yüksek performanslı, antibakteriyel-antiviral özellikte nanofiber kaplı olması hayati önem taşıyor. Hifyber olarak geliştirdiğimiz antibakteriyel – antiviral özellikteki Nanofiber Filtre Medyası ile ısıtma, havalandırma ve klima sistemlerinde kullanılan hava filtrelerinin filtrasyon verimliliğini artırarak, kapalı alanlarda alınan her nefesin sağlıklı olmasını sağlıyoruz” dedi. TM Pandeminin korkutucu olan dönemini atlatmış olsak da Covid-19 hepimiz için hala oldukça yenive tam anlamıyla bağışıklık kazanmış değiliz. Havaların ısınması ile artan sosyal hayat ve kapalı alanlardaki kişi sayısının artması, mesafenin azalması derken virüs yeniden salgın boyutuna ulaştı ve aşılı dahi olsa pek çok kişide varlığını gösteriyor. Peki Covid-19’a dair sosyal mesafemize dikkat etme, maske takma ve kişisel hijyenimize önem vermenin ötesinde başka ne gibi önlemler alabiliriz? Hava temizleme cihazları,maske mesafe kuralı gibi kapalı ortamlarda alınacak çözümlerden bir tanesi. Ortam içerisindeki havayı temizleyerek sirkülasyonunu sağlayan cihazlar kalabalık kapalı mekanlardaki havayı temiz tutmak için birebir.Özellikle kronik rahatsızlığı olan (astım, bronşit, alerji vb) kişiler söz konusu olduğunda ortamda dolaşımı sağlanan havanın temizlenerek yeniden ortama veriliyor olması oldukça önemli. Fakat kullanılan cihazların ne derece işe yarar olduğu ve doğurabileceği riskler de cihaz tercih edilirken göz önünde bulundurulması gereken konulardan bir tanesi. Cvsair’ın Hava Temizleme Cihazı Hepa Filtre ve UVC lambanın da bulunduğu üstün 4 kademeli filtreleme sistemiyle ortamdaki tozu, Cvsair’den Hava Temizleme Cihazı kokuyu, sigara dumanını, zararlı organizmaları arındırır, kapalı ortamların iç hava kalitesini arttırır.Dokunmatik paneliyle kullanım kolaylığı sağlar, zaman programı ve kademeli çalışma özellikleriyle enerji tasarrufu sağlar. Cvsair’ın AIRCLEANER-LUVC Hava Temizleme Cihazının bulunduğu ortamdaki mikroorganizmayı %99,999 * oranında azalttığı test edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca etkinliği onaylanmıştır. TM * 29,6 m3 hacimde 30 dakika temas süresinde Serratia Marcescens hedef organizmasına karşı.

16 . tesisat market 08/2022 ürünler SEREL’den Rita Serisi SEREL Rita Serisi, kullanıcı deneyimini iyileştiren özelliklerle banyoları yenilikçi bir atmosfere dönüştürüyor. Modern ve ferah bir görünümü düşleyen kullanıcısına banyo mobilyalarıyla uyumlu ürün yelpazesi sunan SEREL Rita Serisi’nin her bir parçası, minimal tasarımıyla göz kamaştırıyor. Banyolara bütünsel çözümler sunan SEREL Rita Serisi; tezgah üstü lavabo, asma klozet, askılık, kağıtlık ve sabunluktan oluşan ürün gamıyla elegant bir görünümü mümkün kılıyor. Pürüzsüz yüzeyiyle kolay temizleme imkanı Köşeli hatların hakim olduğu tasarımıyla banyoların dikkat çeken üyesi olan tezgah üstü lavabo, yüzde 100 akrilik levhadan üretilen yapısı sayesinde üstün dayanıklılık sağlıyor. Ürünün pürüzsüz yüzeyi bakteri oluşumunu önlemenin yanı sıra kolay temizleme imkanı da sunarak banyolarda hijyeni üst düzeye çıkarıyor. Yenilikçi tarzı ve alan dekorasyonuna uyum sağlayan özelliklere sahip tezgah üstü lavabonun rafine taarım dili, sıradanlığa meydan okuyor. Her özelliğiyle kullanıcı dostu Serinin özgün bir diğer parçası olan asma klozetler, daha az su ile temizlenebilme fonksiyonu sayesinde su tasarrufuna katkıda bulunuyor. Klozetlerde bulunan entegre klozet bataryasıyla ergonominin yanı sıra kişisel hijyene de hizmet ediyor. Serideki klozetler, opsiyonel olarak inovatif gümüş iyon yüzey teknolojisi olan Hygiene Plus uygulamasıyla da uyum sağlıyor.Böylelikle banyolarda hijyeni sürdürülebilir kılıyor.Klozetlerin temizlik konusundaki pratik yapısı, kullanıcısına üstün konfor sağlıyor. Son derece pratik, kolayca çıkarılıp takılabilen Serel Easy Release ve yavaş kapanma özelliğine sahip Serel Soft Close kapaklar, kullanıcı deneyimini iyileştiriyor. Banyoları tamamlayan şıklık SEREL Rita serisinin göz alıcı aksesuarları arasında yer alan askılık, etajerli tuvalet kağıtlığı ve sabunluklar banyolardaki bütünlüğü tamamlıyor. SEREL Rita Serisi’nin her tasarım ve beğeniye uygun geniş ürün yelpazesinde özel bir yere konumlanan aksesuarları, yüzde 100 pirinç ve paslanmaz malzeme yapısıyla sorunsuz kullanım garantisi veriyor. Şık görünümü ve kolay montajıyla zarif bir görünüm sergileyen ürünler, kromun verdiği elegant duruşla şıklığı modern banyolara taşıyor. TM Air Pro Control’den ADC Endüstriyel Toz Toplama Sistemleri Endüstriyel Toz Toplama Sistemleri genellikle daha temiz ve güvenli çalışma ortamları için kullanılmaktadır. Ayrıca enerji tasarrufu, üretim verimliliği artışı, ürün geri kazanımları, hava kirliliği kontrolü gibi diğer faydaları da bulunmaktadır. Ürün; ilaç, kimya, gıda, tarım, atık kağıt, kırpıntı taşıma, lazer / plazma kesim ve kaynak, lastik, kompozit / fiberglas, madencilik, toz boya, odun ve tekstil sektörlerinde kullanıma uygundur. Air Pro Control ADC Sistemi şunları sağlar: • Kolay ve daha az bakım • Kullanıcı dostu uygulamalar • Kompakt tasarımla yerden tasarruf • Daha düşük fark basıncı ile düşük enerji tüketimi • Mükemmel sızdırmazlık çözümleri • Uzun hizmet ömrü • Güçlü yapı ile uzun dayanıklılık • NFPA Uyumlu, ATEX sertifikalı • Seçenekler • BIBO – Bag In Bag Out Filtre değişimi • Patlama havalandırması • Patlama Yönlendiricisi • Alevsiz patlama tahliyesi • Patlama izolasyon sistemleri • Patlama bastırma sistemleri • Sürekli torba değişimi • Özel deşarj seçenekleri; Big Bag,Konteyner, Kova vb. • Fan veya blower • Seviye şalteri • Otomatik pnömatik vakum valfi • Toz Emiş masası • Slot vakum emişleri • Yerel aspiratörler • İletken uygulamalar için kanallar • İletken esnek hortumlar ve bağlantılar TM

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==