Tesisatmarket | Aralık-2020 | Sayı: 263

AYDA BİR YAYIMLANIR • ARALIK 2020 • YIL: 24 • SAYI: 263 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com D ünya nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u yılda en az 20 gün yaşamı tehdit eden sıcaklıklara maruz kalıyor ve ısı dalgaları halihazırda dünya genelinde yılda 12.000 ölüme neden oluyor. Gezegen ısındıkça bu sayılar artacak. Soğutma/serinletme sis- temlerinin yokluğu öldürüyor, ancak verimsiz, çevre ile dost olmayan iklimlendirme sistemleri de aynı sonuca götürüyor. Kontrol edilmezse, soğutmadan kaynaklanan emisyonların neden olacağı küresel ısınma ile maruz kalınacak ısı dalgalarının, nüfus artışı, şehirleşme ve büyüyen bir orta sınıfın etkisiyle 2030'da iki katına ve 2100'de üç katına çıkması bekleni- yor. Soğutma/serinletme, önümüzdeki otuz yılda küresel elektrik talebinin en önemli itici güçlerinden biri olacak. 2050'ye gelindiğinde, tek başına alan soğutması bugün Çin ve Hin- distan kadar elektrik tüketecek. Buna soğuk zincir talebi dahil bile değil. Ancak gezegenin ısınmasına yol açmadan, herkes için soğutma çözümleri sağlamak için yöntemler mevcuttur. Artık hepimizin net bir şekilde görebildiği üzere dünyanın iklimi değişiyor. Neredeyse Ocak ayındayız, hâlâ kıştan bahsedemiyoruz. İstanbul için aralıklı su kesintileri, yağmur ve kar yokluğu sebebiyle çözüm önerisi olarak değerlendirmeye alındı bile… Yeraltı suları çekiliyor… Eskiden toprağı 5-6 metre kazdı- ğımızda erişebildiğimiz sulara şimdi onlarca metre sondajla ulaşabiliyoruz. Nehir yatak- ları kuruyor, bazı bitki ve hayvan türleri yok oluyor, sağlıklı gıdaya ve suya ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Mars’ta kolonileşmeden tutun, atalık tohumların belli yerlerde depola- nıp saklanmasına kadar çok sayıda çılgın proje de konuşuluyor. Dünya gittikçe ağırlaşan bir hastaığın pençesinde kıvrandıkça kıvranıyor. Buna çare üretmek de yine dünyanın bir par- çası olan insana düşüyor. Konfor koşullarını sağlıklı ve tasarruflu şekilde sağlayabilen sistemleri ve cihazları, pek çok iklimlendirme markası erişilebilir fiyatlarla sunuyor. Otomasyon sistemleri, özellikle yan- lış kullanımdan kaynaklanabilecek kayıpları ciddi miktarlarda azaltabilecek fırsatlarla dolu. Cihazları birbirleri ile kombinleyerek oluş- turulan çözümler, cihazların içinde kullanı- lan komponentlerde yapılan inovasyonlar ile totalde çok daha yüksek tasarruf miktarlarına ulaşılması mümkün. Rüzgâr, güneş, kaya, dalga gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanı- mının artırılmasıyla doğaya minimum ölçüde zarar verilmesi sağlanabilir. Örneğin Çin’de bir üretici, güneş enerjisiyle çalışan klima üni- teleri geliştirdi. Bu üniteler 24 saat kesintisiz soğutma, ısıtma ve sıcak su sağlarken, güneş ışınlarının zayıf olduğu dönemlerde doğal gazı tamamlayıcı bir enerji kaynağı olarak kulla- nılabiliyor. Harvard Üniversitesi’nin Wyss Enstitüsü’nde yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde; havayı ilave nem eklemeden, özel olarak kaplanmış bir tür seramik kullanan evaporatif soğutma sistemi geliştirdi. Araştırmacılar, bu yaklaşımın gelecek için daha uygun fiyatlı ve çevre dostu klima sistemlerine yol açabileceğini söylüyor. Örnekler artırılabilir elbette ama bütün bu örneklerin işe yarayabilmesi, faydaya dönü- şebilmesi için iki faktör çok önemli: Talep ve teşvik. İnsanların doğayı korumak, gezegenlerine sahip çıkmak için bilinçli olması-bilinçlendi- rilmesi, böylece bu sistemleri ilk yatırım mali- yeti gözetmeden gönüllü olarak kulllanmak istemesi için talep oluşturulması ve bunun için de devletin bu sistemlerin kullanımı için teşvik edici olması çok önemli. Bu iki önemli koşul sağlanabilirse, “sürdürülebilir geleceğin hiz- metinde bir iklimlendirme, soğutma” yolunda çok daha hızlı adımlar atılabilir. Daha aydınlık, daha güzel konuları konuş- tuğumuz, dünyamızı daha çok sevdiğimiz ve sahiplendiğimiz güzel senelere doğru olsun yolculuğumuz. Mutlu seneler… TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Sürdürüleb l r Geleceğ n H zmet nde İkl mlend rmeye Doğru… ₺ 0,43 1/2" ₺ 0,46 3/4" ₺ 0,50 1" ₺ 0,60 1-1/4" ₺ 0,62 1-1/2" ₺ 0,67 2" ₺ 1,08 2-1/2" ₺ 1,23 3" ₺ 1,68 4" ₺ 2,47 5" ₺ 2,89 6" ₺ 6,53 ₺ 1,73 ₺ 1,83 ₺ 2,00 ₺ 2,41 ₺ 2,47 ₺ 2,68 ₺ 4,34 ₺ 4,92 ₺ 6,71 ₺ 9,90 ₺ 11,56 ₺ 26,10 8" Sprinkler Kelepçesi * Toplam sipariş miktarı 10 bin TL üzerindeki alımlar için geçerlidir. * KDV dahil değildir. Çap Özel Fiyat HEMEN ARA (212) 274 26 26 Mutlu Yıllar...

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==