Tesisatmarket | Kasım-2020 | Sayı: 262

AYDA BİR YAYIMLANIR • KASIM 2020 • YIL: 24 • SAYI: 262 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com K üresel ısınma ve iklim değişikliği dün- yanın geleceğini tehdit eden en önemli faktörler arasında listenin zirvesinde yer alıyor. Sera gazı seviyesinin düşürülme çalışma- ları, ülkelerin en önemli çevre hedefleri arasında. Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri ve birleşik ısı-elektrik üretim tesisleri, bu hedeflere ula- şılması yolunda ciddi fayda sağlayan sistemler. Uzmanlar, gelecekte de bu sistemlerin pazarının hızla gelişeceğini öngörüyor. Bölgesel ısıtma ve soğutma, hava kirliliği ve buna bağlı zararlı karbondioksit emisyon sevi- yesini azaltabilecek ve enerji güvenliğini artıra- bilecek teknolojiler olarak karşımızda duruyor. Kullanılmayan atık ısıların değerlendirilmesine de imkân veren bu sistemler, doğalgazın direkt kullanılmasından çok daha verimli ve yenilene- bilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik birçok olanak sağlıyor. Bölgesel ısıtma, en basit şekliyle birçok ısıl enerji tüketicisine, ön-yalıtımlı borular aracılığıyla sıcak su sağlanması ve böylece, ısıtma ve sıcak su gereksinimlerinin karşılanması şeklinde özet- lenebilir. Isıl enerji tüketicileri ağırlıklı olarak konutlar olsa da hastaneler, endüstriyel tesisler, yurtlar da bu ucuz ve çevre-duyarlı sistemlerden faydalanabilir. Bütün şehri kapsayacak şekilde kurulan bölgesel sistemler, doğalgaz sistemlerine benzerlik gösterir: Sıcak suyu konutlara ulaştıra- cak boru dağıtım şebekesi bütün şehri kapsaya- cak şekilde kurulur. Boru dağıtım şebekesinde, ısı kaybını en aza indirmek için, ön-yalıtımlı borular kullanılır. Isıl enerji tüketicilerine ulaş- tırılmak için dağıtım şebekesinde dolaştırılan sıcak su, neredeyse her türlü enerji kaynağında üretilebilir (Birleşik ısı ve elektrik santralleri, endüstriyel atık ısı ve biyokütle, jeotermal ve güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılabilir). Bölgesel soğutma sistemlerinin temel ilkesi de bölgesel ısıtma sistemleri ile neredeyse aynı- dır: Konutların (ve diğer tüketicilerin) soğutma talepleri şehir şebekesinde dolaştırılan soğuk su aracılığı ile karşılanmaktadır. Ön-yalıtımlı borular, ısıtma örneğinde olduğu gibi soğutma sistemlerinde de kullanılmaktadır. Şehir şebe- kesinde dolaştırılan soğuk su, merkezi olarak birçok kaynakta üretilebilmektedir.Mevcut sis- temlerde yaygın olarak kullanılan soğuk enerji kaynakları; doğal soğuk su kütleleri (deniz, göl, nehir v.b. su kütlelerinin derinliklerinde doğal olarak bulunan soğuk su kütleleri), absorbsiyon sistemler ve büyük ölçekli ısı pompaları gibi kaynaklar kullanılabilmektedir. Endüstriyel tesislerdeki üretim süreçlerinin sonucu olarak atılan baca gazlarındaki ısıl enerji, eğer o bölgede bölgesel ısıtma sistemi kuruluysa, sıcak su üretiminde değerlendirilebilir ve üre- tilen bu sıcak su konutlara şehir boru şebekesi aracılığıyla ulaştırılabilir. Finlandiya uzun zamandan beri ısı ve gücün (birleşik ısı ve güç sistemleri-CHP) birlikte üre- tilmesinde lider konumdadır. Helsinki'de bina- ların yaklaşık %93'ü bölgesel ısıtmaya bağlıdır. 2015 yılında Helsinki'deki bölgesel soğutmanın yaklaşık 60.000 ton CO 2 emisyonu tasarrufu sağladığı tahmin edilmektedir. Dünyada rekor büyüklükte bir güneş termal enerji santrali kurmuş ülke, güneşli bir Akdeniz ülkesi değil, kuzey ülkelerinden Danimarka… Danimarka’nın Silkeborg kentinde, dünyanın en büyük güneş termal santrali, 12 bin 436 panel- den oluşuyor ve şehrin bölgesel ısıtma sistemine bağlı. Bu sistem Silkeborg’un yıllık ısıtma gerek- sinimin beşte birini güneş enerjisi ile karşılıyor. Son kullanıcıların muhatabı olan bölgesel ısıtma firması, pay ölçerler vasıtasıyla kullanımı fatura- landırıyor. Tüm şehirde ana boru hatları var, bu hatların içinde sürekli sıcak su dolaşıyor, bu su dairelere giderek ısıtma yapıyor ve geri dönüyor. Sistemin içindeki suyu sıcak tutabilmek için çeşitli ısı kaynakları suyu sürekli ısıtıyor. Bir veya birkaç merkezde üretilen ısı, yalıtımlı borular vasıtasıyla çok sayıda konut, işyeri, endüstriyel tesis ya da seraya dağıtılıyor. Şebekedeki suyun derecesi ise ayarlanabiliyor. Buna benzer bölgesel ısıtma çözümleri için Türkiye coğrafyası da oldukça uygun... Türkiye de gelecekte ithal gaza yüklü miktarlarda para ödemek yerine bu sistemlerin kurulumunu plan- lamalı, böylece enerji maliyetlerini azaltırken öz kaynak kullanımını da artırmalıdır. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Bölgesel ısıtma ve soğutma sistemleri yakın gelecekte daha çok konuşulacak ₺ 0,43 1/2" ₺ 0,46 3/4" ₺ 0,50 1" ₺ 0,60 1-1/4" ₺ 0,62 1-1/2" ₺ 0,67 2" ₺ 1,08 2-1/2" ₺ 1,23 3" ₺ 1,68 4" ₺ 2,47 5" ₺ 2,89 6" ₺ 6,53 ₺ 1,73 ₺ 1,83 ₺ 2,00 ₺ 2,41 ₺ 2,47 ₺ 2,68 ₺ 4,34 ₺ 4,92 ₺ 6,71 ₺ 9,90 ₺ 11,56 ₺ 26,10 8" Sprinkler Kelepçesi * Toplam sipariş miktarı 10 bin TL üzerindeki alımlar için geçerlidir. * KDV dahil değildir. Çap Özel Fiyat HEMEN ARA (212) 274 26 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==