Tesisatmarket | Eylül-2020 | Sayı: 260

AYDA BİR YAYIMLANIR • EYLÜL 2020 • YIL: 24 • SAYI: 260 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com P andemi süreci neredeyse her sektörü doğrudan etkiledi. Soğutma sektörü de bundan nasibini aldı elbette…Bu süreç, her ne kadar küresel gıda soğuk zincirindeki bazı eksiklikleri ortaya çıkarmış olsa da gıdaya erişimi kolaylaştırmak ve israfı azaltmak için soğuk zincire yatırım yapılmasının gerekliliğini de apaçık gözler önüne serdi. Süreç, sektörü daha dijital, veri odaklı bir tedarik zincirine doğru dönüşüme zorluyor. Transparency Market Research (TMR- Şeffaf Pazar Analizi), yayınladığı “Endüstriyel Soğutma Ekipmanları Pazarı Küresel Endüstri Analizi, Değer, Pay, Büyüme, Eğilimler ve Tah- min, 2019 – 2027”de, enerji açısından verimli endüstriyel soğutma ekipmanlarının, önümüz- deki dönemde pazar payını artıracağına vurgu yapıyor. 2027 sonuna kadar küresel endüstriyel soğutma ekipmanları pazarının yaklaşık 37 Mil- yar USD’ye ulaşması bekleniyor. Bu sektörün önemli alt kollarından olan soğutucu akışkanlar pazarı da bu büyümeden nasibini alacak. Doğal soğutucu akışkanlar son on yılda etkinliklerini, güvenliğini ve değerini defalarca kanıtladığın- dan, endüstriyel soğutma ekipmanı pazarındaki doğal soğutucu akışkanlara olan talep artarak devam edecek. TMR analistleri, amonyağın en çok tercih edilen soğutucu akışkan türü olmaya devam edeceğini ve bunu karbondi- oksit ve hidroflorokarbonların takip edeceğini söylüyor. Amonyak, küresel ısınma potansiyeli (GWP) ve ozon tüketme potansiyeli için sıfır derecelendirmeye sahip olduğundan, endüstriyel soğutma ekipmanı pazarında talep, pazar payı ve değer açısından büyümesi en çok beklenen soğutkan.Öte yandan dünyanın dört bir yanında hükümetler, olumsuz çevre koşulları nedeniyle çevre dostu soğutucu akışkanların üretimini ve kullanımını teşvik etmeye odaklanıyor. Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan F-gaz düzenlemesi, bunun en iyi örneklerinden biri. Şu anda amonyak, tüm endüstriyel uygulamalar arasında en yaygın kullanılan soğutucu olsa da uzun vadede pazarda, karışık oranlarda amon- yak, CO2 ve hidrokarbonlarla geliştirilen hibrit soğutuculara geçiş olacağı da öngörüler arasında. Pandemi’nin etkisiyle AB ülkelerinin kendilerini kapatmaları neticesinde soğuk depolama talebi de patladı. Restoranların ve diğer gıda hizmeti sağlayıcılarının kapatılması/kısıtlanması, sebze ve et tedarikçilerini yeni alıcılar arama sürecinde, satılmayan ürünleri depolamaya zorladı. Tüke- ticinin gıda hizmetinden perakendeye geçişi, soğuk zincirde acil esneklik ihtiyacını ortaya çıkardı. Soğutma devlerinden Carrier, soğuk zincirlerin dijital teknolojiler aracılığıyla bilgi paylaşımına izin vererek daha teknolojik ve paylaşımcı hale gelmesinin faydalarına dikkat çekiyor. Daha dijital bir soğuk zincir, potansiyel olarak tedarik maliyetlerini %20 düşürebilir, süreç maliyetlerini %50 azaltabilir ve gelirleri %10 artırabilir. Bu veriler, soğuk zincirde oto- masyon ve kontrol ekipmanları pazarının 2030 yılına kadar en hızlı büyüyecek sektör olacağı beklentisini destekliyor. Çünkü gelişmiş kontrol ve izleme ekipmanlarının sisteme dahil edilmesi, cihazları daha tasarruflu hale getiriyor, kolaylık sağlıyor ve insan hatalarından kaynaklanan arıza sıklığını azaltıyor. 2019'da 26,8 milyar dolar olan küresel endüst- riyel soğutma sistemleri pazar büyüklüğünün, yıllık ortalama %5 civarında büyüme göste- rerek 2030'da 41,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarı bu derece hızlı büyütecek en önemli tetikçilerin ise kimya-ilaç endüst- risinde artan soğutma ihtiyacı, gıda işleme ve soğuk zincir olacağına vurgu yapılıyor. Ülke- mizde de pazar beklentileri dünya ile paralel doğrultuda. SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Karakuş, Dünya Gazetesi’ne verdiği bir röportajda: “2020 sonunda, soğutma sektörünün 2019’a kıyasla ortalama kaybı %15-20 aralığında kalabilir. 2021 yılı için, kayıpların telafisi bek- lenebilir. Ancak sonrasında, Türkiye ve dünya pazarlarında 2024-2026 yıllarına kadar özel- likle ticari soğutma tarafında yıllık %6 civarında büyüme öngörülüyor” diyor. 24 Eylül 2020 tarihinde 31254 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Florlu Sera Gazı İçeren veya Çalışması Bu Gazlara Dayanan Ekipmana Müdahale Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bel- gelendirilmesine İlişkin Tebliğ" de bu sektörü hareketlendirecek bir başka sıcak gelişme... TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Soğutma sektörü hızlı büyüyecek ACF-TESISATMARKET-ILAN-75x245_v2.pdf 1 8.07.2020

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==