Tesisatmarket | Temmuz-2020 | Sayı: 258

AYDA BİR YAYIMLANIR • TEMMUZ 2020 • YIL: 24 • SAYI: 258 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com P andemi süreci, pek çok iş koluna ciddi anlamda zarar verirken birçoğunu da geliştirdi. Özellikle iç hava kalitesi ile ilişiği olan tüm cihaz ve sistemler, dezenfeksiyon ile ilgili ürün ve cihazlar sürecin en çok konu- şulanları arasında yer aldı. Yeni normal süre- cinde bu sektörler önemini korurken bankaların düşük faizli kredi sağlaması inşaat sektörünü de hareketlendirdi. TÜİK verilerine göre Haziran ayında Türkiye genelinde yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 arttı. Türk müteahhitler de pandemi sebebi ile uğra- dıkları zararı toparlayabilmek için salgın son- rası döneme odaklandı. Türkiye Müteahhitler Birliği’nin üç ayda bir yayınladığı İnşaat Sektörü Analizi’nin Temmuz 2020 sayısına göre; salgı- nın ardından ivme kazanacak kalkınma planları çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler ile Sahra altı Afrika ülkeleri Türk müteahhitleri için kriz- den çıkış fırsatı sunuyor. Finansman temini ve pazar çeşitlendirme çalışmalarını hızlandıran TMB, yurtdışında yıllık 20 milyar dolarlık proje hedefine yönelik olarak Afrika’nın yanı sıra Asya ülkelerinde de salgının ardından hayata geçi- rilecek projelerden kayda değer pay alabilmek amacıyla bölgesel kalkınma bankaları ve ülke eximbankları ile temasları artırdı. TMB ayrıca, salgın sonrası dönemde yeni açı- lımlar ve ortaklıkların önünü açma hedefi çer- çevesinde Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu (CICA) ve Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) gibi muadil kuruluş- lar ile çalışmalar yürütüyor. Raporda şu konuların da altı çizildi: “Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendiği ve halen yapımı süren projelerin tutarı yaklaşık 40 milyar USD. Salgınla mücadele çalışmalarının, yapımı devam eden projelerde neden olabileceği gecikmelerin cezai yaptırımlara yol açmaması için ilgili makamlarla görüşülmesi önem taşıyor. Pandemi nedeniyle artan evden çalışma ile konutlarda geçirilen sürenin artması hem konut tercih kriterlerini değiştirmeye başladı hem de konut dışı gayrimenkul piyasasını olumsuz etki- ledi.Yeni ofis kiralama rakamları hızla düşerken, ilerleyen dönemde buna bağlı olarak ofis stokla- rında artış bekleniyor. İnşaat faaliyetlerinde her aşamada değer üreterek verimlilik ve üretkenliği optimize edildiği, yük- sek teknolojinin etkin kullanıldığı bir yapının kurulması sektörün krizlere karşı daha dayanıklı hale gelmesini ve yurtdışında da daha büyük fark yaratmasını sağlayabilecektir. Ayrıca dünyada artan rekabette geride kalmamak için ve sektörde daha fazla katma değeri yüksek proje üstlene- bilmek amacıyla yüksek teknolojilerin inşaat faaliyetlerine entegrasyonunda geç kalınmaması önem taşımaktadır.” Yeni normale geçiş sürecinde her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de koronavirüs tehdidinin henüz sona ermediği gerçeği göz önünde bulundurularak gereken tedbirlerin alınması elzem. TTMD COVID-19 Teknik Komitesi, bu konunun önemine dikkat çek- mek üzere, Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin (American Industral Hygiene Association - AIHA) yayımladığı “İşe Sağlıklı Dönüş” başlığı altında COVID-19 karantina- sından sonra küçük işyerlerinin yeniden açıl- ması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırladığı rehberleri tercüme etti. Rehberde “Bir İşveren Kendilerini ve İşçilerini Korumak İçin Ne Yapmalı?” başlığı altında şu ifadeler yer aldı: “İnşaat şirketleri önerilerdeki değişiklikleri, dezenfeksiyon stratejileri, işçi koruma metotları ve diğer en iyi yönetim uygulamaları için küresel veya yerel yönergeleri sürekli olarak izlemelidir. İşverenler yeni stratejileri izlemek, değerlendir- mek ve uygulamak için profesyonellerden oluşan bir ekip geliştirmeyi düşünmelidir. Ayrıca işve- renler, COVID-19 bulaş riskini azaltmak için fiziksel mesafe, havalandırma, gelişmiş temiz- lik uygulamaları, tuvaletler, toplama alanları ve temas yüzeyleri, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, kişisel koruyucu ekipman (COVID-19 ile ilgili koruyucu ekipman yakın temas faaliyetleri için maskeler ve / veya yüz siperlikleri, iş eldivenleri), eğitim, atık ve çamaşır yıkama ve iletişim gibi stratejileri göz önünde bulundurmalıdır.” Sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz... TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com İnşaat sektörü hareketleniyor 3M Maske HEDİYE SAĞLIK PAKETİ 3Mmarka FFP2 Maske HEDİYE 275 TL (KDV dahil) Beybi Baret Beybi Eldiven x 10 çift Delta Plus Ayakkabı Tesisat ve Yapı Sektöründe Sıradışı Fiyatlar İnternette Mutlu Bayramlar...

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==