Tesisatmarket | Şubat-2020 | Sayı: 253

AYDA BİR YAYIMLANIR • ŞUBAT 2020 • YIL: 23 • SAYI: 253 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com Ç EDBİK, Türkiye’deki yeni konut pro- jeleri için uygulanabilecek B.E.S.T (Binalarda Ekolojik ve Sürdürülebilir Tasarım) Konut Sertifikasyon sistemini geliş- tirdi. 100’den fazla akademisyen, sivil toplum kuruluşu ve sektör temsilcisi, B.E.S.T Konut Rehberinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Binaların sertifikalandırılması konusunda dünyada LEED, BREEAM ve DGNB gibi farklı değerlendirme sistemleri geliştirilmiştir. Söz konusu sistemler dinamik sistemler olup zamanla geliştirilen yeni stratejilere bağlı olarak yeni versiyonları yayımlanabilmektedir. Bunun yanı sıra sistemler, aynı binada geliştirmeler yaparak binanın tekrar değerlendirmeye alın- masına olanak vermektedir. İlk çıkışlarından bu yana aradan geçen zaman içinde sertifika sistemlerinin giderek birbirine yaklaştığı ve mantık kurgusunun giderek benzeştiği gözle- niyor. Birçok ülke de bu sistemleri baz alarak kendi sistemlerini oluşturuyor.Türkiye’nin Ulu- sal Yeşil Bina Sertifikası B.E.S.T de bu serti- fika sistemleri gibi sağlıklı, yüksek verimli ve maliyet tasarruflu yeşil binalar tasarlayıp inşa ederek, yapılı çevrenin, çevre ve sakinleri üze- rindeki olumsuz etkisini azaltmayı amaçlıyor. ÇEDBİK, B.E.S.T sertifikasının hedefinin “sağlıklı topluluklar, yaşanabilir bir çevre ve iyileştirilmiş bir ekonomi yaratmak” olduğunu belirtiyor. Bu sertifika ayrıca, bina standartları- nın seviyesini yükseltmeyi de amaçlıyor ve yapılı çevrede sürdürülebilirliği ölçerken, optimum bina çözümüne ulaşmaya çalışıyor. B.E.S.T ulusal sertifikası kapsamında yeni konutlar 9 kategori altında değerlendiriliyor: • Entegre Yeşil Proje Yönetimi • Arazi Kullanımı • Su Verimliliği • Enerji Verimliliği • Sağlık ve Esenlik • Malzeme ve Kaynaklar • Konut Yaşamı • Operasyon ve Bakım • Yenilik B.E.S.T Sertifikasyon sistemini takip eden pro- jeler, elde edilen puan sayısına göre 9 kategoride çeşitli yeşil bina stratejileri için puan kazanmak- tadır. Proje dört derecelendirme seviyesinden birini kazanabiliyor: “Sertifikalı”,“İyi”,“Çok İyi” veya “Mükemmel”. Dünya Yeşil Bina Konseyi’nin yeşil binayı “yeni normal bina” olarak isimlendirdiğini aktaran ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Ünver Karaer, bu algınınTürkiye’de de oluşması gerek- tiğine işaret etti. Karaer, KİPTAŞ’ın Bayram- paşa Toplu Konut Projesi’nin ulusal sertifika B.E.S.T Konut için başvuran ilk proje olduğunu da belirtti. B.E.S.T’in ulusal olması ve fiyat gibi avantajları dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte çok daha fazla projede kullanılacağına inanan Ebru Ünver Karaer, “B.E.S.T’in bili- nirliğinin en kısa sürede diğer sertifikalarla aynı düzeye ulaşacağına eminiz.Yeter ki yerli firmalar yerli sertifikayı kullanma konusunda bizimle görüşmeye başlasınlar.Umarız KİPTAŞ’ın açtığı bu yolda TOKİ veya Emlak Konut da itici kuv- vet olurlar” temennisinde bulundu. Türkiye’nin ulusal yeşil bina sertifikası B.E.S.T, Türkiye’ye benzer koşullara sahip bölgelerde de uygula- nabilir. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Türk ye’n n Ulusal Yeş l B na Sert f kası “B.E.S.T” Tesisat ve Yapı Sektöründe Sıradışı Fiyatlar İnternette Askı ve Bağlantı Elemanları • İş Güvenliği Profesyonel El Aletleri • Sismik & Titreşim APC-NR Somunlu Kelepçe APC-HR Ağır Yük Kelepçesi APC-PVC PVC Boru Kelepçesi İNDİRİMLİ KELEPÇE ÇEŞİTLERİ % 70 Hemen Ara (212) 274 26 26

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==