Tesisatmarket | Ekim-2021 | Sayı: 273

A vrasya bölgesinin lider iklimlendirme sanayi fuarı ISK-SODEX, 29 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdi. İklimlendirme sanayinde sağlıklı iklimlendirme çözümleri tema- sıyla düzenlenen ISK SODEX 2021’de; 27 ülke- den 812 katılımcı, Türkiye dahil 95 ülkeden fuarı ziyarete gelen 86.217 sektör profesyoneli ziyaretçi ile bir araya gelerek önemli iş birliklerine imza attı. Hannover Messe Sodeks Fuarcılık tarafından ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER,TTMD eş organizatörlüğünde ve POMSAD, SOSİAD, ESSİAD,MTMD ve KBSB destekleriyle gerçek- leştirilen ISK-SODEXFuarı’ndaTürkiye’deki üre- ticiler, İSİB’in katkılarıyla düzenlenen B2B İkili İş Görüşmeleri’nde 53 ülkeden 300 profesyonel satın almacı ile görüşerek ihracata yönelik yeni iş birlik- leri gerçekleştirdi.B2B İkili İş Görüşmeleri’nde bir önceki fuara kıyasla katılımcı ülke sayısı 44’ten 53’e çıkarken, katılan satın almacı sayısında %46 artış sağlandı. Fuar süresince gerçekleştirilen iş birliği görüşmeleri neticesinde; sektör firmaları,önümüz- deki iki yılda gerçekleştirilecek, ilave 500 milyon dolarlık ihracat potansiyeli sağladı. ISK-SODEX 2021’de; 2019 yılında gerçekleşen fuara kıyasla %27 yabancı ziyaretçi artışı yakalandı. Ayrıca 2019’a kıyasla gerçekleşen online ziyaretçi kaydında da %14 artış elde edildi. Fuar sırasında İSKİD de,Global Endüstri Resep- siyonu ve Eurovent Derneği ile organize edilen ikili görüşmelerle oldukça başarılı bir organizas- yona imza attı. İSKİD URGE alım heyeti kapsa- mında fuara katılan 38 yabancı firma temsilcisi ile B2B ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilerek, ihracata yönelik yeni iş birliklerinin adımları atıldı. Fuar esnasında, Eurovent Summit Antalya organizas- yonunun kesin tarihi de açıklandı. 25-28 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek etkinliğin Antalya’da organize edilmesinin Türkiye iklimlendirme sek- törüne pozitif katkıları olacağı ve sürecin sağlıklı yürütülmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Fuarın açılışına katılan Sanayi veTeknoloji Bakanı Mustafa Varank,Türkiye’nin ilk 8 aylık ihracatının 140milyar doları geçtiğini belirtirken,yılsonu itiba- rıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez 210milyar doları geçip ihracatta bir rekora imza atılacağını belirtti. Bakan Mustafa Varank sözlerine şöyle devam etti: “İhracatımızın yaklaşık yüzde 95'inin imalat sanayi ürünleri olduğu düşünüldüğünde burada da siz değerli sanayicilerimizin büyük bir başarısı söz konusu. İmalat sanayi içinde önemli bir yere sahip olan iklimlendirme sektörünün bu performansa katkısı çok büyük. Bugün itibarıyla sektördeki 15 binin üzerinde işletmede 500 bine ulaşan istihdam söz konusu. Son 5 yıla baktığımızda düzenli bir atışla 2020 yılında 4,7 milyar dolar ihracata yak- laştığını görüyoruz.2021 yılı beklentisi ise yaklaşık 6 milyar dolar.” HannoverMesse Sodeks FuarcılıkGenelMüdürü Alexander Kühnel ise: “COVID-19 salgını nedeniyle 1,5 yıldır ara verdiğimiz fuarlarımıza ISK-SODEX 2021 ile yeniden başlamış olduk. Dünya genelinde salgınla ilgili alınan önlemler ve aşılamada yakalanan ivme sayesinde fuarları- mıza eskiden olduğu gibi hem Türkiye hem de yurtdışından büyük ilgi olduğunu gördük. Böyle bir dönemde hem iş ortaklarımız hem ekibimiz büyük bir başarıya imza attı. Yeniden fuar ala- nında olmak ve işimizi eskisi gibi yapabildiğimizi görmek, bizi yeni dönemdeki etkinliklerimiz için de motive etti. İş dünyasının bir araya gelip, uzun vadeli iş birlikleri kurmaya eskisinden de daha istekli olduğunu gördük. Katılımcı ve ziyaretçi rakamlarımız da bunu net bir şekilde göz önüne koydu. ISK-SODEX, bu yıl gerek katılımcı ve ziyaretçi sayısı gerekse yarattığı iş hacmi açısından bir önceki fuara kıyasla oldukça verimli geçti”dedi. Kühnel, 4 günlük fuar süresince yerli ve yabancı üreticilerle satın almacıları bir araya getirdiklerini belirtirken yapılan iş birliği anlaşmalarıyla sektö- rün ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan bir fuar organizasyonu olduğunu vurguladı. Uluslararası iş birlikleri kurulması açısından verimli ve etkin geçen fuara; Rusya, Almanya, İtalya,Ukrayna, İran,Özbekistan,Fransa, Japonya ve Fas’tan firmalar katıldı.Bu yıl fuar kapsamında gerçekleşen Forum Alanı etkinlikleri renkli sunumlara sahne oldu.Dört gün boyunca devam eden etkinliklerde 34 katılımcı firma ve sektörel dernek yetkilisi, 29 oturumda ürün ve hizmetle- rinin yanı sıra iklimlendirme sektöründeki yeni düzenlemeler, teknolojik gelişmeler ve inovatif çözümleriyle ilgili bilgi paylaştılar.Artık geleneksel hale gelen ISK-SODEX Fuarı Çekilişi de katı- lımcı ve ziyaretçilerden büyük ilgili gördü. ISK-SODEX 2021, pandemiye rağmen büyük bir başarıya imza attı Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com AYDA BİR YAYIMLANIR • EKİM 2021 • YIL: 25 • SAYI: 273 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==