Tesisatmarket | Temmuz-2021 | Sayı: 270

D ünyanın içinde bulunduğu pandemi süreci, soğuk zincir, gıda güvenliği ve endüstriyel soğutma konularına da en az sağlıklı havalandırma kadar vurgu yaptı. Özellikle aşıların sağlıklı bir şekilde taşınması ve muhafaza edilmesi, dünyanın en çok önemsenen konuları arasında yerini aldı. Yine geleceğin en büyük tehditlerinden olan iklim krizi de özellikle soğuk taşımacılık, gıda güvenliği ve sağlıklı sak- lama koşullarının önümüzdeki süreçte de günde- min en üst sıralarında kalacak konuları arasında olacağına işaret ediyor. Ürünlerin fizyolojik yapılarının korunması ama- cıyla belirli bir sıcaklık ve nem şartında muhafaza edilmesi için yürütülen çalışmalara endüstriyel soğutma denir.Gıda, ilaç,muhtelif kimyasallar ve sağlık (serum, kök hücre vb.) ürünlerinin muha- fazası için yaygın kullanılan yöntemdir. Sıcaklık aralığı -80 ˚C / +25 ˚C olmakla birlikte -5 ˚C / +5 ˚C arasındaki depolama sistemleri yaygındır. Muhafaza sürelerine bağlı olarak soğuk zincir süreçleri belirlenir. Soğutma sisteminin ekip- manları soğutucu akışkan seçimine bağlı olarak değişir. Kimyasallar ve farmasötik ürünler gibi bozulabilir ürünleri korumak ve muhafaza etmek için sıcak- lığın, nemin, basıncın kontrol altında tutulduğu soğuk zincir kurallarına uygun depolama koşul- ları gerekir. Sıcaklık kontrollü depolama üniteleri termostatik olarak kontrol edilir. Sıcak ve soğuğa duyarlı farmasötik ürünler ve kimyasalların izleme ve uyarı sistemleri ile kesintisiz takip edi- lebiliyor olması gerekir.Depolama koşulları, far- masötik ürünün türüne göre değişiklik gösterir. Kontrollü “Oda Sıcaklığı”nda depolanması gereken ürünler 20-25 °C aralığında tutulur- ken, “Soğuk Depolama Koşullarında” tutulması gereken çoğu ürün için bu aralık 8-15 °C veya 2-8°C olabilmektedir. Bazı ürünler ise donuk muhafaza koşulları gerektirebilir, bu durumda 0°C ila -150°C arasında kriyojenik soğutma uygulamaları yapılmaktadır. Kanser tedavisi gibi kritik durumlarda kullanılan değerli kim- yasallar genellikle 15 derecede tutulur. En ufak bir sıcaklık sapması bile ilacı kullanılamaz hale getirebilir. Aşılar çoğunlukla viral vektörler- dir, bu, aşıların viral bileşenlerinin yapısının oda sıcaklığında birkaç saat sonra bozulduğu anlamına gelir. Örneğin koronavirüs için geliş- tirilen aşılardan AstraZeneca’nın ürünü 2°C ile 8°C arasında değişen bir saklama sıcak- lığı gerektirir, Moderna’nın dozları -20°C'de saklanmalıdır, Pfizer ve BioNTech tarafından birlikte üretilen aşı, -70°C’lık ultra düşük bir saklama sıcaklığı gerektirir. İlaç ve kimyasal- larının depoları, depolanacak ürünün türüne, miktarına, öngörülen muhafaza süresine göre projelendirilir ve soğutma metodu belirlenir. Saklama koşullarındaki bu farklılıklar, gıda için de geçerli.Kırmızı-beyaz etler, balıklar, süt ürün- leri, sebzeler, meyveler her bir gıda ürünün sak- lama koşulları farklı ve kendine özgü.Dolayısıyla sağlıklı şekilde sofralara ulaşabilmeleri için çok iyi tasarlanmış soğuk muhafaza ve soğuk taşımacılık ağlarına sahip olmaları gerekiyor. Geleceğin en parlak sektörlerinden birinin “iyi tarım”olacağına kuşku duymaksızın inananlarda- nım. Zira bir zamanlar sahip olduğumuz kaliteli toprak, doğal gübre ve kaliteli tohum üçlüsünü kaybettikçe sağlığımızı da kaybettiğimizin far- kına yavaş yavaş vardığımız günlerden geçiyoruz. Toplumsal farkındalık oluşturabilmek ve tarım konusunda “geri dönebilmek”, toprak kalitesinin ve veriminin artırılması, için baştaTEMA,Buğ- day Derneği olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, büyük emek harcıyor. Gittikçe hasta olan dünyada önümüzdeki süreçte de daha çok aşı, ilaç ihtiyacımızın olacağı da düşünüldüğünde endüstriyel soğutmanın öne- minin her geçen gün artacağı da su götürmez bir gerçek… TM Endüstriyel SoğutmanınÖnemi Artıyor Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com AYDA BİR YAYIMLANIR • TEMMUZ 2021 • YIL: 25 • SAYI: 270 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==