Tesisatmarket | Haziran-2021 | Sayı: 269

İ ç çevre kalitesi yaşadığımız ortamlardaki insan konforunu, sağlığını ve üretkenli- ğini etkileyen altı bileşenle tanımlanan bir terim. Bu bileşenler; iç ortamdaki ısıl konfor, hava kalitesi, aydınlatma, akustik konfor, koku kalitesi ve titreşimdir. İç çevre kalitesine en duyarlı, sağlık ve üretkenlikleri en çok etki- lenen gruplardan biri okul çağı çocuklarıdır. Özellikle pandemi sürecinde, okullarda iç hava kalitesinin önemi gerçek anlamda ortaya çıktı. Okullar, virüsün bulaşması konusunda en büyük paya sahip alanlar arasında yerini aldı. Türkiye’de okullarda iç hava kalitesi ile ilgili çalışmalar yeni değil. Uzun yıllardır başta MMO olmak üzere sektörün ileri gelen pek çok sivil toplum örgütü, bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyor. Çünkü okullardaki iç hava kalitesi, çocukların sağlığını ve öğrenme performansını doğrudan etkiliyor. İç hava kalitesinin yükseltilmesiyle konsantrasyon ve hatırlama aktivitelerinin geliştiği, öğrencilerin sınavlarda daha başarılı oldukları ile ilgili pek çok çalışma bulunuyor. Bir çalışma; iç hava kalitesi yüksek olan bir okulda, standartlaştı- rılmış sınavlardaki başarıların, iç hava kalitesi kötü olan okullara göre %14-15 daha yüksek olduğunu göstermiştir. Uygun iç hava kalitesi okula devamsızlığı ve bulaşıcı hastalıklarının yayılmasını riskini azaltıyor. Buna karşılık iç hava kalitesinin yetersizliği; astım ve solunum yolları hastalıklarına neden olan nemi ve küfü artırıyor, bu hastalıklara zemin hazırlıyor. Öte yandan, COVID-19 ile ilgili tüm dünyada yetişkinler ile ilgili aşı faaliyeti hız kazanmış olsa da çocuklar ile ilgili henüz yeterli sevi- yede çalışma yapılmış değil. Ebeveynlerin pek çoğu ise çocuklara yapılacak aşılama konu- suna temkinli yaklaşıyor. Dolayısıyla okullar hâlâ pandemi penceresinden bakıldığında risk potansiyelini koruyor. Okullarda riskin mini- mize edilebilmesi, pandeminin seyrinde de önemli kilit noktalardan biri… TTMD’nin düzenlediği “”Okullarda İç Hava Kalitesi Gereklilikleri ve Pandemi için Yapıl- ması Gerekenler konulu çevrimiçi etkinliğinde konuşan Orhan Gürson, Okullarda havalan- dırma ve nemlendirme konusunda sorunlar bulunduğuna dikkat çekti. Gürson, mevcut sistemler için HEPA ve UV filtreleri kullanıla- bileceğini söyledi. Havalandırma sistemleri için çalıştırma önerileri veren Gürson; “Cihazlar %100 taze hava modunda çalıştırılmalı. Bina kullanılmaya başlanmadan 2 saat önce cihazlar çalıştırılmalı ve bina boşaltıldıktan 2 saat sonra kapatılmalı. Gece veya hafta sonları sistem durdurulmadan düşük devire çalıştırılmaya devam edilmeli. Tuvalet havalandırması ise kesintisiz çalıştırılmalı” dedi. Covid-19 süre- cinde tüm dünyada tüm standartların elden geçirilmesi ve bu tür salgınlar durumunda sistemlerin nasıl işletileceği konusunda tasa- rım kriterlerinin güncellemesi gerektiğini belirten Gürson, eğitim kurumları için yapıl- ması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Okulların havalandırma sistemleri gözden geçirilmeli, doğal havalandırma yapılan okullarda hava- landırma denetim zorunluluğu getirilmeli. Havalandırma sistemlerinde ortak alanlarda kullanılan resirküle cihazlar çalıştırılmamalı, bunun yerine – varsa- %100 taze hava ile çalışan cihazlar kullanılmalı. Islak hacimlerin negatif basınçta tutulması sağlanmalı. Ortak alan kullanımlarında standartlarda verilen kişi sayıları yerine salgın sürecinde önerilen sosyal mesafeleri sağlayacak insan yoğunluğu sağlan- malı. Hava üfleme ekipmanlarının yerlerine göre hızları da kontrol edilmeli.” Bu konu ile ilgili Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke katıldığı bir televizyon progra- mında şunları söylüyor: “Almamız gerken bazı dersler var; ‘havalandırma’ başlığı bunlardan biri. Okullarımızın çok daha iyi havalandır- ması gerek. Bugünden yarına tamamlanması mümkün olmasa bile okullarımız için acil bir havalandırma planı yapmamız şart”. Türkiye’nin de bu konuda, konunun tüm pay- daşlarının dahil olduğu, iyi ve acil bir eylem planı yapması şart... TM Okullardaki iç hava kalitesi pandemi ilemücadelede kilit nokta olabilir Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com AYDA BİR YAYIMLANIR • HAZİRAN 2021 • YIL: 25 • SAYI: 269 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==