Tesisatmarket | Şubat-2021 | Sayı: 265

AYDA BİR YAYIMLANIR • ŞUBAT 2021 • YIL: 24 • SAYI: 265 • 15 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com B ilindiği gibi iklim krizini tetikleyen en önemli faktörlerin başında sera gaz- ları ve önlenebilir karbon salımlarının nedeni olan bir faktör; cihazların düşük enerji verimlilikleri yer almaktadır. Sektörümüz öze- linde enerji verimliliğinin en çok gözetilmesi gereken ürün grubu ise enerji tüketimi en yük- sek ürün grubu olan pompalar olarak karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı UNIDO’nun verilerine göre dünya- daki elektrikli motorların sarf ettiği enerjinin %22’si pompalar tarafından harcanıyor. Bu da “enerji verimliliği” çalışmalarında pompalar- daki gelişmelere ayrı bir anlam yüklüyor. Bir pompanın ömrü boyunca maliyetinin yaklaşık %90’ı da, tükettiği enerji miktarından kay- naklanıyor. 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde AB, en az enerji verimli motorlarını aşamalı olarak piyasadan kaldırmak için; 0,12 kW - 1000 kW aralığındaki elektrik motorları için Ecodesign kurallarını yeni ve daha iddi- alı enerji gereksinimlerini içerecek şekilde genişletti. Yeni, daha iddialı Ecodesign Direktifi, 0,75 kW ile 1000 kW arasında güç çıkışına sahip tüm elektrik motorlarının en az IE3’e karşılık gelen bir enerji sınıfına sahip olması gerekti- ğini koşul olarak öngörüyor. Hem Avrupa için- deki hem de dışındaki çoğu OEM üretimler, bu direktiften etkilenecektir. Söz konusu değişiklikler 1 Ocak 2021’de baş- layacak ve 1 Temmuz 2021 ile 1 Temmuz 2023 arasında uygulanacak üç aşamadan oluşacak. Direktif, 2, 4, 6 veya 8 kutuplu ve 0.12 kW – 1000 kW arasında güç çıkışına sahip şebeke üzerinden sürekli çalışan endüksiyon motorları için geçerli olacak. Binalarda enerji verimliliği çalışmaları yapılır- ken öncelikle mevcut pompa sistemleri ele alı- nıyor. Gerçek bir verimlilikten bahsedebilmek için pompa sistemlerinin çok iyi tasarlanması ve optimum çalışma noktasının doğru tespit edilmesi gereklidir. Dünyada ve ülkemizde enerji fiyatlarının hayli yüksek seyretmesi de, pompa sistemlerinde yapılabilecek her türlü iyileşmeyi oldukça değerli kılıyor. Pompa üreticileri de geliştir- dikleri yeni teknolojilerle oldukça başarılı verimlilik değerlerine ulaşıyor. Dubai merkezli bir enerji danışmanlığı şirketi olan ve mühendislik, teknoloji, finans optimi- zasyonu gibi konularda uzmanlık bilgisi sunan Taka Solutions şirketi, mevcut HVAC (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme) pompa sistem- leriyle ilgili sorunları belirlemek için Grundfos ile birlikte çalıştı. Grundfos, enerji kontrolü sonucunda sorunların başında; binaların sabit, birincil soğutma sistemlerinde gereğinden büyük kapasitede seçilen pompaların ve yetersiz balanslamanın bulunduğunu saptadı. Pompa- lar sabit hızda çalışıyordu. Delta-T (besleme ve dönüş için soğutulmuş su arasındaki sıcak- lık farkı) sadece 1 santigrat dereceydi. Bu ise binanın soğutma sisteminde aşırı verimsizlik anlamına geliyordu.Grundfos, değişken frekans sürücülerine sahip olan kapalı kaplin pompala- rın yani akıllı NB-E modellerin kullanılmasını önerdi. Bu çözüm, israfa neden olmadan soğu- tucuların tam debi gereksinimlerini karşılarken Pompa s stemler her geçen gün daha ver ml hale gel yor Delta-T’yi beş santigrat dereceye çıkarabildi. Basit, anahtar teslim bir çözüm… Bir başka başarı örneği de Wilo’dan…Wilo, yüksek verimli pompa çözümleriyle Avrupa’nın en büyük fabrikaları arasında yer alan Manisa Vestel City’de bulunan Vestel Beyaz Eşya bünyesindeki otomatik çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasında çözümleri ile fark yarattı. Endüstri 4.0’a uyumlu olarak inşa edilen fabrikanın ısıtma-soğutma ve iklimlendirme hatlarında Wilo IL, IPL, IL-E, IP-E sirkülasyon pompaları, yüksek verimliliğe sahip kullanma suyu hidroforunda Helix V pompası, atıksu çözümlerinde ise parçalayıcı bıçaklı dalgıç pompa MTH serisi kullanıldı. Hidrofor sistemleri CC panolar, MTH serisi atıksu pompaları ATD pano ile kontrol edilir- ken, ısıtma-soğutma ve iklimlendirme sistemlerinde panodan frekans konvertörlü ve üzerine entegre fre- kans konvertörlü pompalar tercih edilerek sistemlerin fabrika otomasyonuyla iletişim kurması ve entegre çalışması sağlandı. Wilo, kullandığı ileri teknoloji ve gelişmiş ürün özellikleri sayesinde Vestel’in oto- matik çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasında maksimum enerji tasarrufu sağlanmasına da katkıda bulunuyor. Masdaf üzerinde çalıştığı “inovatif ve IoT’li pompa teknolojileri” ile işletmelerin maksimum verimle çalışmasını hedefliyor. Standart Pompa, ürünleriyle metro hatları, stad- yumlar, pandemi hastaneleri gibi pek çok alanda maksimum verimlilik sunuyor. Duyar Pompa; bina teknolojileri, endüstriyel tesisler, enerji tesisleri, akaryakıt ve gaz sanayisi gibi pek çok alanda ürünleriyle verimli çözümler sunuyor. Ebitt, geliştirdiği proje bazlı çözümler ile yer aldığı her projeye değer katıyor. Dünyada ve Türkiye’de çok sayıda başarılı referans ile enerji verimliliğine katkı sunuyor. Örnekler çoğaltılabilir… Unutulmamalı ki önemli olan; verimlilik çalışmalarının hangi ürün grubu için ya da hangi marka tarafından yapıldığı değil, geleceği güzel ve yaşanabilir kılma çabası olduğu ve her çalışmanın alkışı hak ettiği gerçeğidir. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==