Tesisatmarket | Ağustos-2019 | Sayı: 247

AYDA BİR YAYIMLANIR • AĞUSTOS 2019 • YIL: 23 • SAYI: 247 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com T ürkiye’nin başındaki en büyük bela- lardan biri ‘Beyin Göçü’. Eğittiğimiz, yetiştirdiğimiz, vizyon kazandırdığımız, hayalleri olan, hevesli, atak çocuklarımız, sahip oldukları tüm bu değerlerle birlikte göçüp (ya da dilerseniz biraz daha samimi davranıp durumu tam anlamıyla izah debilecek kelimeyi yazalım: “kaçıp”) yurtdışında çalışmak ve yaşamak isti- yorlar. Peki ama neden? Nedeni çok basit bir örnekle izah edilebilir: Sizlere daha önce Ter- modinamik dergimizde Solar Decathlon pro- jesinden bahsetmiştik. Proje, Amerikan Enerji Bakanlığı’nın (DOE) ilk defa 2002 yılında Amerika’da düzenlediği öğrencilere yönelik uluslararası sürdürülebilir bir konut tasarım yarışması.Tükettiği enerjiyi üretebilen, sürdürü- lebilir ve ekolojik evlerin tasarlanmasını; böylece hem enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konu- larında toplumsal farkındalık yaratmayı hem de süreç içerisinde üretilen inovatif malzemelerle bilime; üniversite iş birlikleri ve öğrencilerin katılımıyla ise meslek eğitimine ve akademiye katkı sağlamayı amaçlıyor. Projenin bu yıl Eylül ayı içinde gerçekleştirilecek Fas ayağında, Türkiye’den bir ekip de yer alıyor. Solar Decathlon Türkiye ekibinde, gerçekten çalışkan, hevesli, kendi alanlarında muhteşem yaratıcı ve vizyoner gençler yer alıyor. Projele- rinin ismi “ReYard Evi”. İlk kez hayallerindeki evi anlattıklarında, tüm katılımcıları ve jüriyi öylesine etkilemişler ki, onların hayalleri, favori gösterilen ilk üç proje arasına girmeyi başarmış. Tabii ki sırada o hayali inşa etmek, yapabile- ceklerini göstermek var. Çocuklarımız Fas’ta, Türkiye’nin gençlerinin ne kadar harika işler başarabileceğini tüm dünyaya gösterebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Madalyonun öteki yüzü: Buraya kadar her şey güzel elbette… Projeyi büyük bir heyecanla tanıttıklarında oradaydık. Çağrılarını işittik ve tüm sektörümüze de duyurmaya çalıştık. Ardından, proje, ulusal kanallarda, gazetelerde de kendine yer buldu. Çocuklar hep aynı çağrıda bulundular: "Sponsor ve destek bulmakta çok zorlanıyoruz. Biraz yardım görebilirsek hayal ettiklerimizi gerçeğe dönüştürebiliriz." Destek çağrılarına ISK sektörümüzden sadece bir –evet, yanlış okumadınız BİR- firma kulak verdi. Yan sektörlerden gerçek anlamda des- tek veren firmaların sayısı bir elin parmakla- rını geçmez… Devletten de maalesef pek ilgi görmemişler… Söz konusu olan Türkiye’nin güzel işlere imza atması olduğunda bayrak yarışı yapan pek çok sivil toplum kuruluşundan ise hiç ses seda çıkmamış… Bunu biz söylemiyoruz, ekibin mentor hocalarından ve Yıldız Teknik Üniversitesi İletişim Koordinatörü &Mezunlar Koordinatörü Prof.Dr.Özden Ağra, üzülerek söylüyor (Projen n geld ğ nokta konusunda ayrın- tıları Termod nam k Eylül 2019 sayımızda s zlerle paylaşacağız). Çocuklar ise yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen diyorlar ki “Fas’tan iyi bir dereceyle dönmeyi çok arzu ediyoruz. Solar Decathlon Türkiye ayağı- nın yapılması ise en büyük hayalimiz. Çünkü dünyada pek çok alanda yepyeni teknolojiler, farklı bakış açıları, ileri teknoloji ürünlerin geleneksel yöntemlerle harmanlanmış ve çevre dostu yorumları, yarışmaya katılan ekiplerce sergileniyor.Yarışma bu anlamda büyük bir ino- vasyon ve ar-ge havuzu gibi değerlendirilebilir. Projemiz ülkemizden yeterince destek görmemiş olsa da biz, ülkemize bu yenilikleri göstermek, ülkemizin adını başarılarla duyurmak ve hatta ülkemizde bu vesile ile teknoloji turizmini baş- latmak istiyoruz.” Onları iyi niyetlerinden, çalışkanlıklarından ve azimlerinden ötürü yürekten kutluyor ve başa- rılarının devamını diliyoruz. Sahip olduğumuz en kıymetli değer olan genç- lerimize daha çok sahip çıkılması, onların des- teklenmesi, “icat çıkarmalarının” teşvik edil- mesi ve gençlere yatırımın ülkemizin geleceğine yatırım olarak benimsenmesi ise en büyük temennimiz. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Fas’tan SelamVar…

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==