Tesisatmarket | Temmuz-2019 | Sayı: 246

AYDA BİR YAYIMLANIR • TEMMUZ 2019 • YIL: 23 • SAYI: 246 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com T ürkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2019 yılı 2. çeyrek makroekonomik verileri ve yorumların yer aldığı İnşaat Sektörü Analizi’ni açıkladı. “Sırada Ekonomi Var” başlıklı İnşaat Sektörü Analizi’nde; Türk müteahhitlik firmalarının, son dönemde yur- tiçinde artan zorluklar üzerine yurtdışına daha çok yoğunlaştığı vurgulanarak, “Yurtdışı Müte- ahhitlik Hizmetleri’nde 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde 5,1 milyar ABD Doları tutarında toplam 109 proje üstlenilmiştir. Böylece bugüne kadar üstlenilen proje sayısı 9 bin 700’ü aşarak toplam proje tutarı 386 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır” bilgisine yer verildi. Sektörün son dönemde çok sayıda ülkede proje takibine ağır- lık verdiği kaydedilen raporda, “Mevcut tablo, bu yıl sektörün yurtdışında 10 bininci projesini üstleneceği ve yeni proje tutarında 2018’de yaka- ladığı 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır” ifadesine yer verildi. Raporda, “Müteahhitlerimizin katma değeri yüksek projelerde yer almasının temin edilmesi bir diğer öncelikli hedeftir. Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendir- memiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırıl- ması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de des- teklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır” değerlendirmesi de yapıldı. Analizde özetle şu tespitlere yer verildi: “Ekonominin lokomotifi olan inşaat sektöründe geçen yıl başlayan daralma bu yılın ilk çeyreğinde de sürmüştür. 2018 yılı- nın son iki çeyreğinde %5,6 ve %8,7 oranında küçülen sektör, bu yılın ilk çeyreğinde de %10,9 düzeyinde daralmıştır. Yüksek maliyet artışları nedeniyle işleri durma noktasına gelen ve iflasa sürüklenen yükleniciler için getirilen tasfiye/ devir/süre uzatımı düzenlemesi ile ilgili ciddi belirsizlikler ve sıkıntılar yaşanmaktadır. Daha önceki benzer uygulamalardan farklı olarak, bu kez işveren idarelere yapılan başvuruların değer- lendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünün alınması şartı getirilmiştir. Bu çerçe- vede Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilmiş söz- leşme tutarı yaklaşık 170 milyar TL olan 6 bine yakın dosyanın başvurularının Temmuz ayı içinde sonuçlandırılması beklenmektedir. Ayrıca benzer sıkıntıların bir daha yaşanmaması için önümüz- deki döneme yönelik olarak; hem idareleri hem firmaları mağdur etmeyecek, piyasadaki fiyat dalgalanmalarını adil biçimde yansıtacak gerçekçi bir fiyat farkı hesap yöntemi belirlenmesi sektö- rün öncelikli talepleri arasında yer almaktadır. Ekonominin verimli ve şoklara karşı dayanıklı hale getirilmesi amacı taşıyan orta ve uzun vadeli yapısal reformların uygulamaya konulması gerek- mektedir. Müteahhitlerimizin yurtdışında son dönemde çok sayıda pazarda teminat mektubu ve kontr-garanti sorunu artmıştır. Çözüm için Türk bankacılık sistemi ile Türk bankalarının etkin tanıtımının yapılarak, bankalarımızdan alınacak teminat mektuplarının bu pazarlarda doğrudan kabul edilmesini sağlayacak adımlar atılması ve konunun resmi temaslarda gündeme getirilmesi önemlidir. Rusya, 1972 yılından bu yana müteahhitlerimizin tüm yurtdışı projelerinden aldığı %19,7’lik payla lider konumunu sürdürmektedir. Rusya'da kısa sürede 2012-2015 yıllarındaki ortalama 5 - 6 milyar ABD Doları/yıl potansiyel proje tutarına yaklaşılmasının mümkün olduğu öngörülmekte- dir.Türk müteahhitlerinin Irak’ta birikmiş alacak- larının ödenmesi ve mevcut projelerinin tamam- lanması ile savaşın ardından başlaması beklenen yeniden imar çalışmalarından geçmişten gelen ortak çalışma deneyimi kapsamında önemli pay alabileceği değerlendirilmektedir. Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması’nın 7 Temmuz’da yürürlüğe girme- siyle; 1,2 milyar insanın yaşadığı 2,5 trilyon ABD Doları ekonomik büyüklüğe sahip dünyanın en büyük ticari pazarı devreye girmiştir. Bu gelişme, inşaat sektörünün son dönem potansiyel pazar olarak yakından takip ettiği kıtada Türk ürün- lerinin dolaşımını ve yaygınlaşmasını kolaylaştı- rarak bölgede proje üstlenen müteahhitlerimizi girdi akışında destekleyebilecektir. Son dönemde “üçüncü ülkelerde işbirliği” girişimleri kapsa- mında başta Afrika ve Avrasya olmak üzere Türk firmalarının girişimcilik yeteneği ile yerel pazar bilgisinin, Japonya'nın finansman imkânları ve teknolojisiyle buluşturulması hedeflenmektedir. Bunun için TMB tarafından Japon Bakanlık, kuruluş ve firmaları ile birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.” TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Türk müteahhitlerin yılsonu hedefi 20 milyar dolar

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==