Tesisatmarket | Haziran-2019 | Sayı: 245

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • HAZİRAN 2019 • YIL: 23 • SAYI: 245 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com T ürkiye İMSAD Mayıs 2019 Sektör Raporu’nda; inşaat malzemeleri sanayi üretiminde yılın ilk çeyreğinde yakla- şık dörtte birlik bir üretim kaybının yaşandığı, ihracattaki miktar artışının üretim kaybını telafi edemediği vurgulandı. Raporda şu tespitler yer aldı: “İnşaat sektörü 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10,9 küçüldü. Üç çeyrektir üst üste küçü- len inşaat sektöründe en hızlı küçülme bu çey- rekte yaşandı. Hem kendi iç dinamiklerindeki bozulmalar hem de 2018 yılının ikinci yarı- sından beri yaşanan finansal dalgalanmalardan olumsuz etkilenen inşaat sektöründe, bir yandan maliyetler artarken satışların gerilemesi diğer yandan kredilerin yükselen maliyetleri müte- ahhit firmaların bir bölümünü sıkıntıya soktu. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi 2019 yılının ilk çeyrek döneminde 2018 yılının ilk çeyrek dönemine göre yüzde 22,7 küçüldü. Böylece son yılların en sert üretim daralması yaşandı. Yılın ilk çeyrek döneminde yaklaşık dörtte birlik bir üretim kaybı ortaya çıktı. İhracattaki miktar artışı ise üretim kaybını telafi edemedi. İlk çey- rek dönemde 22 alt sektörden 21’inde üretim, geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Üreti- minde artış yaşanan tek sektör ise iklimlendirme sektörü oldu. İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri Mayıs ayında en düşük seviyeye geriledi. Ocak ayında artan yeni iş siparişleri, izleyen aylarda gerileme eğilimine girdi. Mayıs ayında da yeni alınan inşaat işleri bir önceki aya göre 2,4 puan birden geriledi. İnşaat sektörü ve piyasalarında en yüksek sezonun yaşandığı bu aylarda yeni inşaat siparişlerindeki gerilemenin endişe vermeye başladığı görüldü.” İlk çeyrekte yaşanan sert daralma ve ikinci çeyreğe ilişkin veriler inşaat sektöründe mev- cut sorunların kronikleşerek sürdüğünü ve acil müdahale ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Sektörü hareketlendirmek adına atılabilecek adımlar- dan biri olarak da turizm sektöründe yenileme projeleri ön plana çıkıyor. İnşaat malzemesi sanayicileri ve turizm sektörü temsilcileri, 42. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul’da buluşarak ‘yenileme pazarı’nda işbirliği için harekete geçti. Yapılan ortak açıklamada, Türkiye’deki turizm tesislerinin bir bölümünün ekonomik ömrünü tamamladığını vurgulayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, turizm sek- töründe ciddi bir yenilemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, Türkiye İMSAD olarak, kentsel dönüşüme girecek ve girmeyecek öncelikli bölgelerin belirlen- mesi gerektiğini, böylece güçlendirme ve yenileme işlerinin piyasaya canlılık getireceğini savunduklarını belirtti. Ferdi Erdoğan,“Türkiye’de güçlendirme/yeni- leme çalışmalarının ihmal edildiğini ve Avrupa’ya göre geride kaldığımızı görüyoruz. Uluslararası alanda ‘Deep Renovation’denilen, ülkemizde de ‘Derin Yeni- leme’ olarak adlandırılan çalışmalar; bir yapının dış cephesinden iç makyajlanmasına, bacasından tesi- satına kadar her unsurunun yenilenmesini kapsıyor. Dolayısıyla ‘güçlendirme’çalışmaları; ‘Derin Yenileme’ gibi kapsamlı bir konunun, bir bölümünü oluşturuyor. İnşaat sektörünün içinde bulunduğu mevcut durumun iyileştirilmesi için kentsel dönüşüm ile yenileme paza- rının birbirinden ayrıştırılması gerekiyor.Günümüzde turizm tesisleri ve oteller ciddi enerji tüketimiyle faa- liyet gösteriyor. Türkiye’deki turizm tesislerinin ve otellerin bir bölümü artık eskimiş, hem dekoratif hem de enerji kullanımı anlamında ekonomik ömrünü tamamlamış durumda. Birçok turizm bölgesinde çok hızlı bir şekilde yenilenmeye ihtiyaç var. Bu yıl ciddi bir yenileme hamlesi hedefleniyor. Bu yenilemeler yapılırken enerji verimli, işlevsel ve çevre dostu inovatif ürünlerin kullanılması için turizm yatırımcılarını tem- sil edenTTYD ile iş birliği için harekete geçtik”diyor. Yaşadığı zorluklara tam anlamıyla çare olmasa da yenileme projelerinin inşaat ve dolayısıyla HVAC sektörüne hareketlilik getireceği kesin… TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Türkiye inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu hareketliliği 'yenileme projeleri' sağlayacak

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==