Tesisatmarket | Mayıs-2019 | Sayı: 244

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • MAYIS 2019 • YIL: 23 • SAYI: 244 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com İ lk kez 1999 yılında Kevin Ashton tara- fından ortaya atılan “Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT)” kavramı, günü- müzün en önemli konularından biri haline geldi. Nesnelerin İnterneti, "benzersiz bir şekilde adreslenebilir nesnelerin kendi arala- rında oluşturduğu, dünya çapında yaygın bir ağ ve bu ağdaki nesnelerin belirli bir protokol ile birbirleriyle iletişim içinde olmaları" olarak tanımlanıyor. Özetle, “çeşitli haberleşme pro- tokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanıp bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi” de diyebiliriz. IoT konseptli akıllı ürünler pazarı, her alanda büyük bir hızla gelişiyor. Bugün bile bileklikler, saat- ler, gözlükler, hatta sektörümüzden çok sayıda ürün (Klimalar, kazanlar, kombiler, otomasyon sistemleri…) Wi-Fi ve Bluetooth teknolojisi sayesinde internete bağlanabiliyor. Birkaç yıl öncesine kadar “ne kadar gereksiz” dediğimiz, lüks olarak değerlendirdiğimiz pek çok özellik, günümüzde olmazsa olmazlar arasına giriyor. İstanbul’un devasa konut pazarında da bu sis- temleri içeren akıllı evlere rağbet her geçen gün artıyor. Sadece tablet ya da telefondan alacağı komutla; kendi kendini temizleyebilen, kombi- sini istenen saatte istenen sıcaklığa ayarlayabi- len, klimasını tek bir komutla açabilen, ışıklarını Yeni çağın kahramanı: IoT parmaklarınızı şıkla- tarak (hatta sensörler sayesinde şıklatmaya- rak bile) açabilen, fırına koyduğunuz yemeği istediğiniz saatte tam kıvamında pişirebilen, çamaşırlarınızı iste- diğiniz saatte yıkayan sistemlerle donatılmış evler artık hayal değil, olağan... İlgi çekici birkaç IoT teknolojili ürüne bir- likte bakalım: Google tarafından 2014’te 3.2 milyar dolara satın alınan Nest ile evinizin/ofisini sıcaklığını dışarıdan kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Nest’te duman dedektörü de bulunuyor ve herhangi bir acil durumda sizi uygulama üzerinden haberdar ediyor. Akıllı bir çatal olan Hapifork, hızlı ya da fazla yediğinizde sizi uyarıyor ve düzenli bes- lenmenize destek oluyor. Akıllı evler için en çok tercih edilen ürünlerden biri SmartThings. Ürünü akıllı telefonunuz üzerinden destekleyen cihazlarla entegre ettiğinizde sabah uyandığı- nızda kahveniz hazır olabilir ya da eve girdiği- nizde eviniz sizi en sevdiğiniz şarkı ile karşılaya- bilir…Bahçeler için geliştirilmiş bir akıllı ürün olan Edyn, toprağa ne ekmeniz, nasıl ekmeniz ve toprağı hangi aralıklarla sulamanız gerektiği konusunda önerilerde bulunuyor.Dropcam, evi- nizi kurulan kameralarla akıllı telefon ya da PC üzerinden izleme imkanı sunuyor. Akıllı bir zil olan Ring sayesinde, evde olmasanız da evinize kimlerin geldiğini görmenizi sağlıyor. Akıllı kilit August sayesinde de anahtara ihtiyacınız kalmıyor; evinize cep telefonunuzla girebili- yorsunuz. Türkiye’de de nesnelerin interneti pazarı hare- ketli... Sade Grup’un sade.io adı altında geliştir- diği ürünler, Reengen firmasının enerji alanında yaptığı çalışmalar, sensörler kullanarak birbirinden farklı ürüne imza atan “Makey” gibi IoT teknolo- jili ürün ve sistemler oldukça ilham verici. Bunların yanı sıra Cosa, Evreka, IVEN ve Arçelik firmalarının da bu alanda başarılı ürünleri bulunuyor. Giyilebilir teknoloji alanında da pek çok firmanın hatırı sayılır çalışmaları mevcut. İşin eğlenceli ve lüks boyutunun yanı sıra, IoT’nin dünya için sunduğu faydalar da var. İşte birkaç örneği: Yaşam alanlarındaki hava kalitesini ölçümleyebilen Air Quality Egg daha geniş ölçekte kullanılarak şehrin sakinlerine havayı ne kadar kirlettiklerini gösterebili- yor.Güneş panelleri ile çalışan BigBelly adlı çöp kon- teyneri, dolduğu zaman temizlik görevlilerine haber gönderiyor. Yerli girişimcimiz Evreka, akıllı şehirler konsepti altında, çöplerin daha efektif bir şekilde toplanmasını sağlıyor. IoT, tarımsal üretimi artırmak için her adımın gözlemlenebildiği akıllı tarlalar kurul- masına olanak sağlıyor. Buna ek olarak, gıda güven- liği açısından IoT’nin sunduğu veri tabanlı çözümler tüketicilere yedikleri yemeğin dahi takibini yapabilme seçeneği sunuyor. Waterbee adıyla geliştirilen akıllı sulama sistemi, sensörler yardımıyla su tüketimini azaltma ve toprağın durumu hakkında bilgi verme konusunda kolaylık sağlıyor. Sistem, topladığı veriyi analiz edip, sulama sisteminin kurulduğu alandaki toprağın ihtiyacına göre sulama işlemini gerçekleş- tiriyor. IoT’nin, global enerji sorununa; temiz enerji teknolojileri üreterek ve mevcut ürünlerin verimlili- ğini optimize ederek katkıda bulunması da mümkün. Ev ve ofis ortamında kullanılabilen termostat Nest, aydınlatma sistemlerinde verimlilik sağlayan Philips Hue ve Whirlpool kuru temizleme makineleri bu tür cihazların örneklerinden. IoT, günümüzün en popüler konularından biri ve popülaritesini her geçen gün de artıracak gibi…İnter- netin efektif ve etkin kullanımı, kesinlikle dünya üze- rinde yeni bir çağın başlangıcı… TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==