Tesisatmarket | Nisan-2019 | Sayı: 243

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • NİSAN 2019 • YIL: 23 • SAYI: 243 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com T MMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu, 2018 yılı boyunca yapılan ölçümleri değer- lendirerek Türkiye’nin hava kirliliği tablosunu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye’de 60 milyon kişi kirli hava soluyor.Toplam 45 farklı ildeki istasyon- larda yapılan ölçümler, bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 60 milyon kişinin yıllık ulusal sınır değerlerin üzerinde PM10 (toz) seviyesine maruz kaldığını ortaya koyuyor. 2018 yılının PM10 verilerine göre Türkiye’deki havası en kirli illerin başında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kahra- manmaraş, Manisa ve Mersin geliyor. Rapora göre Artvin, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane Gemilerçekeği ve Rize Ardeşen’in havası diğer bölgelere nazaran daha temiz. ÇMO Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, “Türkiye Hava Kirliliği Raporu kapsamında analiz edilen uydu göz- lemleri Türkiye atmosferindeki partikül mad- delerin, son 15 yıl içinde Avrupa’ya göre hep daha yüksek seviyelerde ölçüldüğünü gösteri- yor.Türkiye’nin havası, 2018 yılında, Avrupa’ya göre yüzde 33,4 oranında daha fazladır. Avrupa atmosferindeki partikül maddeler son 15 yılda %14,2 oranında azalırken, Türkiye’de %8,4 artış göstermiştir” diyor. Bozoğlu, Türkiye’nin neredeyse tamamında hava kirliliği problemi Türkiye’nin havası Avrupa’dan daha kirli yaşandığına dikkat çekerek bu kir- liliğin nedenlerini şöyle özetliyor: "Hatalı kentleşme politikası, temiz hava sağlayacak hava koridorlarına çok katlı binaların yapılması, kent merkezlerinde yeşil alan miktarının azalması, toplu taşımanın yetersiz- liği ve ısınma amaçlı kömür tüketimi kentlerde ana kirlilik unsurları olarak karşımıza çıkarken, Türkiye’nin bir- çok yerinde termik santraller nede- niyle ciddi hava kirliliği problemleri yaşandığını görmekteyiz. Veriler, ter- mik santrallerin olduğu bölgelerde hava kirliliğinin artarak devam ettiğini gözler önüne sermektedir.” Bozoğlu, Yerel Yönetim- lerin hedefleri arasına “hava kirliliğine çözüm üretecek politikaları” almalarının ve projeleri içine de “somut çözüm önerilerini ve faaliyetle- rini” dahil etmelerinin, çok önemli olduğunun altını çiziyor. Avrupa’da hava kirliliğinin azaltılması konu- sunda yıllardır ciddi hedefler konulduğunu ve bu hedefler paralelinde projeler üretilip çalışmalar yapıldığını biliyor, okuyor, takip ediyoruz. Yani, gereken tedbirlerin alınması ile çözüme ulaşılabileceği somut bir şekilde karşımızda duruyor.Türkiye’nin yerel yönetim birimlerinin tamamında yeni bir sürecin baş- ladığı bugünlerde, bu konunun altını çizmekte yarar var. Konunun diğer bir boyutuna vurgu yapmadan geçmek olmaz: Sektörümüzde faaliyet gösteren yerli-yabancı pek çok firmanın hava kirliliğini azaltmaya yardımcı cihaz ve sistemleri, çevre dostu ürünleri mevcut. Bunların kullanımla- rının yaygınlaşması ve yaygınlaşmasını sağla- yacak teşviklerin artırılması da sürece fayda sağlayacaktır. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com Acrefine Sismik Mühendislik Yazılımı ile keşif özetlerini 10 dakikada hazırla. • SİSMİK KORUMA • TİTREŞİM YALITIMI • AKUSTİK KONTROL Ürün seçimlerini yap, Excel dosyası olarak kaydet, paylaş, çıktı al. aSET’i kullanmaya başlamak için hemen bizi ara.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==