Tesisatmarket | Şubat-2019 | Sayı: 241

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • ŞUBAT 2019 • YIL: 22 • SAYI: 241 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com B eş yıllık hızlı ve yüksek oranda büyüme- nin ardından 2018 yılında Dünya Klima pazarında büyüme oranı yavaşladı. JARN Dergisine göre küresel klima pazarı, 2018’de bir önceki yıla göre %0.6 artış gösterdi ve pazar hacmi 130.14 milyon adet ünite oldu. Hızla büyüyen Çin pazarının stok hacminin rekor bir seviyeye yükselmesiyle birlikte küresel büyüme yavaşladı. Güneydoğu Asya ve Hindistan pazarları, iklim koşullarından etkilenerek beklenen büyüme ora- nının altında kaldılar. Japonya, ABD, Avrupa ve Afrika’da klima satışlarında artış kaydedildi. Kanalsız klimanın icat edildiği ülke olarak Japonya, dünyanın en yüksek kanalsız klima pazar doygunluğuna ulaştı. Sıcak havalar, oda tipi ve paket tip klimaların satışlarında patlama yaşattı; 10 milyon adet gibi rekor sayıda cihaz satışı ger- çekleşti. JRAIA Derneğine göre oda tipi klima- larda yıllık büyüme oranı %7.6, paket tiplerde ise %7 idi. Japonya’da pazara yerli markalar hâkim. Japonya dışından, uygun fiyatlı bazı markalar pazara girmeye çalışsa da önemli anlamda nüfuz edemediği görülüyor. İkinci güçlü pazar ABD’de pazara pencere tipi klimalar ve kanallı klimalar hakim. Mini splitlere gösterilen talep ilk kez 1 milyon adet eşiğini aştı.AHRI Derneği verilerine göre ABD’de üniter tip ünitelere gösterilen talep % 8 artış oranı ile 8.1 milyon adedi aştı. Isı pompa- ları ise %7.2’lik artış ile 2.82 milyon cihaza ulaştı. Avrupa’da klima sektörü pazar performansı ülke- lere, bölgelere göre değişkenlik gösteriyor. Kuzey Avrupa’nın satış performansı parlak iken, dur- gunluk görülen güney Avrupa için bunu söy- leyebilmek mümkün değil. JARN’ın tahminine göre, Rusya ve Türkiye hariç olmak üzere, Avrupa 2018'de yıllık %2.9 artışla 4.63 milyon adede ulaşan bir klima pazar hacmine sahip. Oda tipi klima pazarının en çok genişlediği Avrupa ülkesi ise Fransa oldu. Güneydoğu Asya pazarı, hava koşulları nedeniyle %0.1 oranında geriledi ve 7.85 milyon cihaz hacminde kaldı. Afrika’da ise hava sıcaklıkları bir önceki yıla oranla yüksek seyretti ve klima pazarı %9.7’lik büyüme ile kendini topar- ladı. Ana tedarikçisi Çin olan Latin Amerika pazarı da %0.3’lük bir daralma ile 5.3 milyon adette kaldı.Ortadoğu ülkeleri ise küresel pazarın en yüksek büyüme oranı %11 ile parlak bir başarı Dünya Klima Pazarında Büyüme Hız Kesti gösterdi. Bu pazarda Japon ve Çin menşeli ürünler baskın konumda. Bizim pazarda ne olmuş derseniz; Eylül ayı iti- barıyla enflasyon oranının önemli ölçüde artması nedeniyle, genel anlamda tüketim de düştü, oda tipi klima satışlarındaki düşüş de %25.2’yi buldu. Emtia fiyatları döviz kuruna paralel yükseldi. Konut kredilerinin faiz oranı yükseldi. Paket tipi klima pazar hacminde de %21.1’lik düşüş görüldü. Türkiye’de genellikle çok iyi bilinen markalara talep gösteriliyor ve satılan cihazların önemli miktarı invertörlü klimalar. Oda tipi cihazların tamamı, paket tip cihazların %50’si invertörlü klima. Her iki grupta da ısı pompalı tipler bulu- nuyor. ErP Direktifi kısıtlamalarının dışındaki 14 kW’lık yer tipi paket klimalar da, ülke paza- rımızda popüler. Pazarın baskın markaları yerli üreticilere ait. Türkiye, Avrupa’nın en önemli pazarlarından biri olarak kabul ediliyor.Türkiye’de üretilen klimalar özellikle Avrupa, Ortadoğu ve CIS ülkelerinde alıcı buluyor. Türkiye, Avrupa’ya ihracat için bir üretim üssü olması açısından çeki- ciliğini koruyor. Ancak, döviz kurundaki artışa bağlı olarak, ithal malzemelerin fiyatı da arttı ve yerli üretim maliyetleri yükseldi. Avrupa R32'ye doğru ilerlerken, Türkiye'nin Avrupa'ya satılan R32 soğutucu akışkan gazlı oda tipi klimaları için bir üretim üssü olarak önemi daha da artacak. Türkiye iç pazarında R32 pazar penetrasyon oranı yaklaşık %10'a ulaştı. Küresel klima perakende pazarının 2019'da hızlı bir şekilde büyümesi zor görünüyor. Ancak özellikle büyük kentler dışın- daki yerleşimlerde klima pazar penetrasyonu yüksek değil ve bu alanlar pazarın odaklanacağı, kampanyalar düzenleyeceği odak noktaları olacak gibi görünüyor. Firmalar e-ticaret platformlarını da genişleme alanı olarak değerlendirecek. Gece- kondu bölgelerinin kentleştirilme çalışmaları da pazarın dinamolarından biri olacak. 2019 yılı için Türkiye’de özellikle iç pazarda hatırı sayılır bir büyüme beklentisi olmasa da yerli firmalarımızın ihracat pazarlarını genişletebilmesi ile bir denge- nin sağlanabilmesini umuyoruz. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com C M Y CM MY CY CMY K

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==