Tesisatmarket | Ocak-2019 | Sayı: 240

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • OCAK 2019 • YIL: 22 • SAYI: 240 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com www.acrefine.com AĞIR YÜK KELEPÇESİ APC-H ROT AFX-TR KLİPSLİ DÜBEL AFX-T PROFİL MENGENESİ ABC-F (UL Listeli / FM Onaylı) SPRINKLER KELEPÇESİ APC-SH (UL Listeli / FM Onaylı) SİSMİK HALAT ASB-CBL (UL Listeli) Acrefine Fixing Askı Elemanları Türkiye Pazarında... Çarpıcı Tanışma Fiyatlarımız ve Benzersiz Ödeme Seçeneklerimizden Faydalanmak İçin Bizi Hemen Arayın MERHABA TÜRKİYE T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza atarak ihra- catçılar için vizyon ve yol haritası nite- liğinde “İhracat 2019 Raporu ”nu hazırladı. Beş bölümden oluşan raporda; TİM’in “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı olarak ilan ettiği 2019’da hayata geçireceği İhracatta İlk Adım Seferberliği, Kadın Konseyi’nin yürü- teceği İhracatta Sıfır Atık Seferberliği, İhracat Oyun Yazılımı gibi projelerinden oluşan eylem planı ile 5G (Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemleri) yol harita- sına yer verildi. 2019’da öncelikli hedeflerinin Yeni Ekonomi Programı’ndaki öngörülen 182 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak oldu- ğunu söyleyenTİMBaşkanı İsmail Gülle,“2019 yılında ihracatta yeni proje ve stratejiler üze- rine yoğunlaşacağız. TİM Kadın Konseyi’nin yürüteceği İhracatta Sıfır Atık Projesi, 5G Yeni Vizyon, İhracatta İlk Adım Seferberliği, transit ticaret ve mikro ihracatın kayıt altına alınması, rekabetçi hizmet ihracatı, ihracat yapan firma sayısındaki artışın sürdürülmesi ile teknoloji, inovasyon, Ar-Ge, markalaşma stratejimizin güçlendirilerek “İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” temel rotamız olacak. Ayrıca, ihra- catta dijitalleşme, blokzincir teknolojisinin dış ticarete uyarlanması, e-ticaretin geliştirilmesi gibi başlıklar da bu yıl gündemimizden düşme- yecek konular arasında. Açıkladığımız raporun amacı, ihracatta kırmayı hedeflediğimiz rekor- ların da ötesi, “Dış Ticaret Fazlası Veren Bir Türkiye’dir” dedi. Raporun birinci bölümünde, dünyada ve Türkiye’de 2018 yılının analiz edil- diğini ve TİM’in 2018 yılı faaliyetlerine yer verildiğini söyleyen Gülle sözlerine şöyle devam etti: “İkinci bölümde 2019 yılında bizleri neler beklediğini inceledik. Dünya ekonomisinde bu yıl neler yaşanabileceğini, küresel anlamda öne çıkması muhtemel önemli gelişmeleri ele aldık. İhracatçılarımıza bu yıl ihraç pazarlarında neler yaşanabileceğine dair öngörülerimizi sunduk. Bu sayede ihracatçılarımızın mevcut pazarlar ve yeni pazarlara ilişkin çalışma ve hazırlıkları kendilerine kılavuzluk edecek bulguları paylaş- tık. Üçüncü bölümde; 2019 yılında ülkemizi TİM İhracat 2019 Raporu’nu Açıkladı neler bekliyor? Ekonomimiz ve ihracatımız nasıl şekillenecek? Makro verilerimizi neler etkileyecek? Sorularının cevaplarını aradık. Aynı bölümde ayrıca hedef pazarlarımızda yaşanabilecek önemli gelişmeleri ele alarak, fir- malarımıza bu gelişmeler konusunda bilgi ver- dik. Raporun dördüncü bölümü bundan sonra TİM’in ihracatçılarımızla, ekonomi dünyası ile paylaşacağı katma değerli araştırmalar için önemli bir örnek oluşturmaktadır. Uluslararası kabul görmüş ekonomik modellerden biri olan “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük” olarak bilinen RCA modelini kullanarak, ürünler ve ülkeler bazında hedef pazarlarımızı analiz ettik ve güçlü olduğumuz ürünlerde küresel konu- mumuzu belirledik. Raporun son bölümünde ise TİM’in 2019 yılı yol haritasını sunduk. Bu çerçevede TİM olarak hangi çalışmaları yürü- teceğimiz, hedeflere ulaşabilmek adına hangi faaliyetleri gerçekleştireceğimiz gibi hususlar 5G olarak ifade ettiğimiz yol haritasındaki başlıklar altında yer alıyor”. Gülle, raporun modelleme ve sonuçlarının yansıtıldığı dördüncü bölümün kritik önem taşıdığına dikkat çekerek öne çıkan bulguları paylaştı: “Dünyada en çok ticareti yapı- lan 200 ürün arasında ülkemizin güçlü olduğu 47 ihracat ürünü var. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı tam 1,8 trilyon dolar olup, dün- yanın toplam ithalatındaki payı ise yüzde 9,8’dir. Bizim bu ürünlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu ürünlerin dünyadaki ticare- tinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Sadece bu rakam- lara dahi bakarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Güçlü olduğumuz bu 47 ürüne özel bir önem ve ağırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz.” TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==