Tesisatmarket | Eylül-2018 | Sayı:236

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • EYLÜL 2018 • YIL: 22 • SAYI: 236 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com 2 030 yılına kadar 26 Trilyon ABD Doları fayda sağlanabileceğini gözler önüne seren yeni İklim Ekonomisi Raporu 5 Eylül’de açıklandı. Küresel Ekonomi ve İklim Komisyonu (Global Commission on the Economy and Cli- mate) tarafından yayınlanan rapor, daha temiz ve iklime duyarlı (climate-smart) büyümenin faydalarını önemli oranda azımsadığımızı ortaya koyuyor. Rapora göre, son on yılda, teknolojide ve piyasalarda yaşanan büyük ilerlemeler yeni bir iklim ekonomisine geçişi hızlandırdı. Bu geçişin istihdam, ekonomik tasarruflar, rekabet/ pazar fırsatları ve küresel refah açısından somut faydaları olduğu ortaya konuluyor. Bu değişim tüm dünyada çok sayıda şehir, hükümet, şirket, yatırımcılar ve diğer aktörlerin katılımıyla ivme kazanıyor olsa da, henüz yeterince hızlı değil. “21. Yüzyılın Kapsayıcı Büyüme Hikayesinin Önünü Açmak” isimli rapor, somut iklim eylem- lerinin 2030 yılına kadar şehirler, enerji, sanayi, su ve toprak kullanımı başta olmak üzere tüm temel ekonomik sektörlerde istihdam ve ekono- mik kazanç sağlayacağını gösteriyor. Rapordaki çarpıcı bulgular, 2030 yılına kadar 65 milyon- dan fazla istihdam yaratılabileceğini gösteriyor. Ayrıca, hava kirliliği kaynaklı 700 bin erken ölümün önlenebileceği ve sadece teşvik reformu ve karbon fiyatlandırması ile 2.8 Trilyon ABD İklim Ekonomisi Raporu ekonomi ve finans liderlerini harekete geçirecek Doları gelir ortaya çıkacağı belirtiliyor. Rapor, kamu ve özel sektördeki ekonomi ve finans liderlerini harekete geçirmeyi amaçlıyor. New Climate Economy Program Direktörü ve rapo- run başyazarı Helen Mountford: “Bu raporun amacı bu yeni büyüme senaryosuna geçişin nasıl hızlandırılabileceğini göstermek. Rapor, bunu gerçekleştirmenin faydalarını, bizi bekleyen zor- lukları ve daha güçlü, daha temiz ve daha adil bir büyümenin tüm ödüllerinden yararlanmak için süreci hızlandıracak etkenleri ve eylemleri ortaya koyuyor” diyor. Eski Nijerya Maliye Bakanı ve Küresel Komis- yon Eş Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala “Şu anda eşsiz bir “kullan ya da kaybet” anındayız. Politikacılar ayaklarını frenden çekmeli, yeni büyüme hikayesinin zamanının geldiğinin ve beraberinde ekonomide ve piyasada heyecan verici fırsatlar getirdiğinin sinyalini net ola- rak vermelidir. Şu anda kararlı davranırsak, karşımızda 26 trilyon ABD doları ve daha sürdürülebilir bir gezegen fırsatı var” diyor. Küresel Komisyon hükümetler, iş ve finans dünyası liderlerine önümüzdeki 2-3 yıl içinde aşağıda belirtilen dört cephede eyleme geçilme- sini önceliklendirilmesi gerektiğini vurguluyor: • Karbon ücretlendirme çabalarını hızlandırmak ve zorunlu iklim ilişkili finansal risk beyanına geçilmesi; • Sürdürülebilir altyapı yatırımlarının hızlandırılması; • Özel sektörün gücünü dizginlemek ve yenilikçiliğinin önünü açmak; • Kazanımları eşitçe bölüşen ve geçişin adil olmasını temin eden insan odaklı bir yaklaşım inşa edilmesi. Küresel komisyon üyelerinden raporla ilgili açık- lamalar ise şöyle: Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow: “Kararlılıkla sürdürülen iklim eylemleri 2030 yılına kadar 65 milyon yeni iş imkanı yaratabilir. Düşük karbonlu ekonomi dönüşümü yönetilirken, etkile- nen iş gücü ve topluluklar açısından bunun sadece bir geçişten ibaret olduğu teminat altına alınmalı- dır. Aynı şekilde, kentleşmeden ve sanayi, altyapı, ulaşım ve hizmetlerde daha temiz bir büyümeden kaynaklanan fırsatlar da iyi iş imkanları yaratma- lıdır ve refah paylaşımını sağlamalıdır. Bunun için diyalog, güven ve saydamlık gerekecektir.” Avrupa İklim Vakfı (ECF) Yönetim Kurulu Başkanı Caio-Koch Weser: “İklim hikayesi temel olarak eko- nomik bir hikayedir. Şimdi cesur adımlar atarsak, daha yüksek verimlilik, daha geniş toplumsal kapsayıcılık ve daha dayanıklı ekonomiler elde ederiz. Bu raporun ana mesajına özellikle Maliye Bakanları dikkat kesil- melidir: İklim eylemi 21. yüzyılın büyüme hikayesidir.” Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva: “İklim değişikliği bize yapmamız gereken net bir seçim ortaya koyuyor. Bu raporun önerdiği cesur eylemi gerçek- leştirmeliyiz ve 65 milyon yeni iş imkanı yaratan ve insanların temiz hava soluması ve sağlıklı ve üret- ken hayatlar yaşamasını sağlayan düşük karbonlu bir küresel ekonomiye acil olarak geçmeliyiz. Bunun alternatifi, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, eko- nomiyi, istihdamı ve hayatları yok edecek baz senar- yodur (BAU). Dünya Bankası Grubu ülkelerin akıllı seçimi yapması ve dayanıklılık ve düşük karbonlu dönüşüme yatırım yapmalarını desteklemektedir.” Norveç Girişim Konfederasyonu Genel Direk- törü Kirstin Skogen Lund: “İş parayı takip eder ve artık para gün geçtikçe düşük karbonlu fırsatlara kayıyor. Hükümetlerin sağlayacakları net politika temelleriyle birlikte, bu rapor iklim iddialarını des- teklemek için iş dünyasının güçlü ve dinamik faa- liyetlerine nasıl ivme kazandıracağımızı gösteriyor. Raporun tamamı için: www.newclimateeconomy. report/2018/ TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==