Tesisatmarket | Ağustos-2018 | Sayı:235

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik Bayramınız Kutlu Olsun AYDA BİR YAYIMLANIR • AĞUSTOS 2018 • YIL: 22 • SAYI: 235 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com S u vücudumuzun %70’i, dünyanın %70’i ve geleceğimizin %100’ü demek…Rakamsal olarak ifade edersek gezegenimizdeki su miktarı 1,386,000,000 kilometre küp. Fakat bu suyun %97,5'i tuzlu su ve tüketime uygun değil. Sahip olduğumuz tatlı suyun ise %70’i tarımda kullanılıyor. Artan nüfusu beslemek için gıda üretiminin 2035'e kadar yüzde 69 artması bekle- niyor. Ayrıca enerji üretiminde de su kullanılıyor ve enerjiye talebin de bu süre içinde yüzde 20 oranında artacağı öngörülüyor. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın araştırmalarına göre, dünyada tatlı su tüketimi bu kaynakların yeniden oluşması sürecinden daha hızlı işliyor. Araştırmalar, dünyanın en büyük 37 akiferin- den 21’inin giderek küçüldüğüne işaret ediyor (Akiferler, önemli miktarda suyu depolayabilen ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Kum ve çakıl dolu büyük yeraltı su havzaları olarak da ifade edilebilir). Dünyadaki su kaynakları ne yazık ki eşit dağıl- mış değil. Dağılımdaki dengesizliğin yanı sıra nüfus artışı, ülkelerin gelişmişlikleri ile doğru orantılı olarak suyun farklı alanlarda da kulla- nılmaya başlaması, gelişen teknoloji, sanayinin su kaynaklarını kirletmesi ve değişen iklim gibi pek çok nedenden ötürü su, bugünün ve gelece- ğin en ciddi sorunları arasında yer alıyor. Öyle ki günümüzde su sorunu artık tek bir ülkenin sorunu olmaktan çıkıp global bir sorun, hatta ülkelerin dış politikalarını dahi etkileyen bir unsur haline geldi. BBC Future’dan Tim Smedley: “Bazı ülke- lerde yeni ve etkili çözümler üretiliyor. Örneğin 1997-2009 arasında en kurak dönemini yaşayan Avustralya bu süreçte su tüketimini yarıya indir- meyi başardı. Bir başka örnek ise suyu ulusal Geleceğin en büyük tehlikesi: Su Sorunu güvenlik meselesi olarak gören İsrail. Tel Aviv yakınlarındaki atıksu artıma tesislerinde 140 milyon metreküp su üretiliyor ve tarımda bu su kullanılıyor. Bugün sulamada kullanılan suyun yüzde 40'ı atıksudan sağlanıyor. Ayrıca ayrıştı- rılan diğer maddelerden elde edilen metan gazı da yenilenebilir enerji üretiminde kullanılıyor. İsrail atıksuların yüzde 86'sını arıtarak yeni- den kullanıyor, bu bakımdan da dünya birincisi. İkinci sırada ise yüzde 19 ile İspanya geliyor. İsrail'de bugün içme suyunun yarıdan fazlası deniz suyunu tuzdan arındırma yoluyla sağlanı- yor. Peki, dünyadaki tatlı su krizi deniz suyunu arıtma yoluyla giderilebilir mi? Uzmanlar bunun pahalı bir yöntem olduğunu ve bunu yaparken harcanacak enerjinin bırakacağı karbon izinin çok büyük olacağını söylüyor. Kuveyt ve Dubai gibi petrol zengini ülkelerde bu yönteme başvu- ruluyor. Ancak bunun ekonomik boyutu kadar ekolojik boyutu da var ve denizdeki ekosisteme zarar veriyor. Coca-Cola 30 kadar kıyı fabrika- sında deniz suyunu arıtma yoluyla su ihtiyacını karşılıyor. Ancak bu alandan sorumlu kişiler geleceği bu yöntemde görmediklerini söylüyor. Alternatif yöntemlerden biri; yağmur sularının depolanması. Oldukça eski olan bu yöntemin bugün pek çok alanda başarıyla kullanıldığını görebiliyoruz. Sifon suyu olarak ya da bahçe sulamasında depolanan yağmur sularını kullan- mak mümkün” diyor. T.C. Dışişleri Bakanlığı resmi web sitesinde Türkiye’nin Su Politikası başlığı altında şu ifa- deler yer alıyor: “…Yarı kurak iklim kuşağında bulunan Türkiye, sanılanın aksine su zengini bir ülke değildir. Bu durum, kısıtlı su kaynak- larımızın verimli kullanımını ve entegre yöne- timini gerekli kılmaktadır. Türkiye’nin yenile- nebilir, ucuz ve çevre dostu olan hidroenerji potansiyelinden ve su kaynaklarının sağladığı diğer ekonomik ve sosyal faydalardan verimli ve sürdürü- lebilir biçimde yararlanması amacıyla gerekli proje- ler hayata geçirilmektedir. Bu çerçevede, başta GAP Bölgesi olmak üzere ülkemizdeki baraj, hidroelek- trik santrali ve sulama projelerini bir an önce gerçek- leştirmesine ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir…” Suyun etkin kullanımı, dünyanın geleceği için çok ciddi önem arz ediyor. Elbette bireysel olarak da çaba göstermeli ve tükettiğimiz su miktarını mümkün oldu- ğunca azaltmalıyız ama hükümetin hatta tüm dünya devletlerinin konuyla ilgili etkili tedbirler alması şart. Mutlu Bayramlar diliyorum. TM Kaynaklar: T.C. Dış İşleri Bakanlığı resmi web sayfası www.mfa.gov.tr Maden, T., 2005. Avrupa Birliği Çevre Politikaları.Y.Lisans Tezi, Hacet- tepe Üniversitesi, Ankara www.bbc.com Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==