Tesisatmarket | Mayıs-2018 | Sayı:232

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik AYDA BİR YAYIMLANIR • MAYIS 2018 • YIL: 22 • SAYI: 232 • 13 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com K üresel ısınmanın etkisini daha güçlü his- settirdiği 2000’li yıllarda, iklimlendirme sektöründe büyük gelişme kaydeden Türkiye, üretim kapasitesi ve pazar büyüklü- ğünde Avrupa’nın klima lideri konumuna ulaştı. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Der- neği (İSKİD) iklimlendirme sektöründe 2017 yılını değerlendirmek amacıyla düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında 797 bine yaklaşan split klima dış ünite satış adetlerinin, geçen yıl 968 bini aştığı açıkladı. İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yönet, konutlarda klima kulla- nım oranının potansiyelin gerisinde olduğunu belirterek, “2017 yılında Eylül ayı sonuna kadar ÖTV’nin sıfırlanması, satışlarda yüzde 22 gibi önemli bir artış sağladı ve bu sayede, KDV, istih- dam ve SGK priminde artış elde edildi. 1 milyon adetlik satış 30-35 bin yetkili servis gerektiri- yor ve istihdama katkı sağlıyor. Klimanın bir ihtiyaç olduğu gerçeğinden yola çıkarak, ÖTV gibi küçük bir vergiyi yeniden sıfırlayarak, çok daha önemli faydalar sağlanabileceğini belirtmek istiyoruz” dedi. 2000 yılında Türkiye’de klima üretilmiyorken, son 18 yılda küresel pazardaki 4 markanın da üretime başlaması ile Avrupa’nın tüm gereksini- mini karşılayacak bir kapasiteye ulaşıldı. İSKİD, iç pazarda önceki yıl 800 bin adet düzeyinde olan Türkiye, klima konusunda 18 yılda Avrupa liderliğine yürüdü ev tipi split klima satışının, 2017’de 1 milyon adede ulaştığını, 1 milyon adet de ihracat ger- çekleştirildiğini açıkladı ve bu yaz yüksek talep nedeniyle,montaj yoğunluğuna karşı, tüketicilere klima gereksinimlerini karşılamakta gecikmeme- leri uyarısında bulundu. Diğer Akdeniz ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye’de, klima pazarındaki potansiyelin %20 oranında olması gerektiğini ve pazarın bu doygunluğa ulaşması için klima satış- larında artışın süreceğini belirten Taner Yönet, Kazakistan’dan Arjantin’e kadar klima ihracatı gerçekleştirildiğini vurguladı. Yönet; “Bölge coğ- rafyamızdaki sorunlar giderildiğinde, 3,9 milyar dolar olan klima ihracatımızı 10 milyar dolara ulaştırma potansiyeline sahip bulunuyoruz”dedi. Dünya klima pazarının 70 milyar doları aştığını kaydeden İSKİD Yönetim Kurulu Üyesi Can Topakoğlu ise, Türkiye’de üretim kapasitesi ile birlikte klima pazarının da hem nicelik, hem nitelik yönünden hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade etti. 2017’de klima satışlarındaki hızlı yük- selişle birlikte, yüzde 40’a varan enerji tasar- rufu sağlayan A ++ enerji sınıfındaki ürünlere ve inverter kompresörlü ürünlere talebin arttığını anlatan Topakoğlu, AB’ye uyum sürecinin de özellikle çevre ve enerji verimliliği açısından sektördeki teknolojik gelişmeye ivme kazandır- dığını belirtti. İSKİD Split ve Değişken Soğutkan Debili Klimalar Komisyonu Başkanı Dr. Andaç Yakut da, sektör olarak çevreye özel önem verildiğini; AB enerji verimliliği ve çevre yönetmeliklerine uyum kapsamında yüksek enerji verimliliğine sahip, küresel ısınmaya olan etkisinin çok daha düşük olması sebebiyle R32 gazının Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını belirtti. Yaşam kalitesi ve sağlık için, konfor aralığı, dış ortam sıcaklığına da bağlı olarak kış şartlarında 20-22 º C – yaz şartla- rında ise 24-27 º C ve % 40 – 60 bağıl nem değerleri tercih edilmesi gerektiğini, iç ortam havası ile ilgili memnuniyetsizliğin %10 artmasının performansı %1 düşürdüğünün bilimsel olarak kanıtlandığını anlatan Dr. Andaç Yakut, “İklimlendirme, klimalar yoluyla kapalı mekânlardaki hava kalitesini artırır” dedi. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==