Tesisatmarket | Temmuz-2017 | Sayı:222

dergilerinize her yerden ulaşın... DSYG Dergilik V eri merkezleri verilerin saklanması, işlen- mesi ve bu v erilere insanların uzaktan erişimlerinin sağla nması için kullanılan kümelenmiş sunucuların ve ilgili donanımla- rın yer aldığı pek çok odadan oluşan devasa yapılardır. Sürekli çalışan bu merkezlerde çok güçlü ve çok küçük sunucuların binlercesi bir araya geliyor. Veri merkezi bünyesindeki bil- giler, standart boyutlardaki elektronik raf veya kabinler içerisinde yer alan bu sunucularda ve donanımlarda depolanıyor. Beyaz alan diye adlandırılan bu bölümün dışında tesiste yönetim, işletme ve destek hizmetleri altyapısına yöne- lik bölümler yer alıyor. Bu birimlerde; tesisin yedek güç ihtiyacını sağlayan enerji kaynakları, haberleşme ve yedek donanım için gerekli kab- lolama sistemleri, tesis içinde uygun ısı ve nem koşulları sağlayan iklimlendirme ekipmanları, yangın söndürme ve fiziksel güvenlik cihazları bulunuyor. Sunucular ve ağ donanımlarının yer aldığı kapalı ortamın, cihazların kesintisiz ve verimli çalışması için uygun sıcaklık, nem ve temizlikte olması gerekiyor. Sunucular çalışırken sürekli ısı ürettikleri için sıcaklığın 10 °C - 30 °C arasında olması için soğutma sistemlerine Veri merkezlerinde de enerji tasarruflu iklimlendirme cihazları revaçta ihtiyaç duyuluyor. Elektronik cihazların nemden dolayı oksitlenmesini engellemek için de ortamın yüzde 10 - 15 nem oranında tutulması gerekiyor. Bu da elbette oldukça hassas bir iklimlendirme gerekliliği anlamına geliyor. Veri merkezinde bulunan jeneratör, soğutma sistemleri, sunucular, ağ donanımları gibi ekipmanların (arıza olasılığı göz önünde bulundurularak ve kesintisiz çalış- mayı garantilemek amacıyla) yedeklerinin bulun- ması gerekiyor. Günümüzde şirketlerin kendi veri merkezlerini oluşturmak yerine büyük veri merkezlerinde sunucu kiralamayı tercih etmeleri, veri merkezleri arasında da rekabet anlamına geliyor. İklimlendirme cihazlarının verimliliği, müşterilerine uygun maliyetli hizmet sunabilmek için veri merkezlerinin birer rekabet avantajı olarak kar- şımıza çıkıyor. İnternet üzerinde yapılan her işlem, ister istemez kar- bon emisyonuna mâl oluyor. Google’da yapılan bir arama 0.2 gram karbondioksit (CO2) salımına sebep olurken, Youtube’da 10 dakika boyunca bir video izlemek 1 gram karbondioksit ortaya çıkarıyor. Sadece bir Gmail hesabı bile yılda bin 200 gram CO2 salımı anlamına geliyor. Veri merkezlerinde toplam tesis enerjisinin, IT donanımlarının enerjisine bölünmesiyle bulunan uluslararası bir verimlilik değerlendirme birimi olan PUE değerinin 1’e yakın olması isteniyor. Bu durum tesisin enerji kaybının az olduğu anla- mına geliyor. Daha çevreci bir dijital endüstri için veri merkezlerine önemli işler düşüyor. Bu konuda yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca ABD’deki veri merkezleri tüm ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 3’ünden sorumlu. Bir veri merkezinin en önemli maliyetlerinin başında gelen enerji kullanımının düşürülmesi, çevreye de doğrudan olumlu katkı sağlıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezlerinden Radore, veri merkezlerinin en önemli maliyet- lerinin başında gelen enerji kullanımının düşü- rülmesinin çevreye de olumlu katkı sağladığına dikkat çekiyor. Radore, veri merkezinin iklim- lendirmesinde suyun soğutulması için dış ortam- daki düşük hava sıcaklığını kullanmayı mümkün kılan çevre dostu bir iklimlendirme metodu olan ‘free cooling’teknolojisi kullanıyor. Bu yöntemle özellikle kış aylarında enerji tüketiminde yüzde 70 oranında tasarruf sağlıyor. Radore Veri Mer- kezi içinde sıcak hava koridorlarına hapsedilen 30-35 °C değerindeki sıcak hava, hassas klima üniteleriyle emiliyor ve soğu- tuculardan (chiller) gelen soğuk su ile 16-23 °C'ye kadar soğu- tuluyor. Soğutulan hava doğ- rudan sunucu sistemlerinin soğuk hava girişlerine yön- lendiriliyor. Kış aylarında bu işlem, dış ortamda bulunan soğutucu ünitelerinin kom- presörlerini kullanmadan doğal soğuk hava ile gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 1,85 olarak belirlenirken, Radore’nin yıllık PUE oranı ortalaması 1.43. Kullanılan enerji tasarruflu teknolojiler sayesinde Radore’nin yıl- lık PUE oranı sektör ortalamalarının altında. Teknoloji sayesinde yüksek karbondioksit salı- nımının önüne geçen Radore, sağladığı enerji verimliliği sayesinde sunucu kiralama, barın- dırma maliyetlerini düşürüyor ve bu avantajı müşterilerine yansıtabiliyor. TM Gökçen Parlar Ünal Genel Yayın Yönetmeni gokcenparlar@dogayayin.com AYDA BİR YAYIMLANIR • TEMMUZ 2017 • YIL: 21 • SAYI: 222 • 11 TL. • ISSN: 1302-8073 • www.tesisatmarket.com

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==